Link do strony głównej

Współpraca między

Najważniejsze informacje dla pracowników zagranicznych z krajów UE/EOG

To musisz zrobić, aby zacząć pracę w Norwegii

Musisz posiadać świadectwo rejestracji, jeśli będziesz przebywać w Norwegii dłużej niż 3 miesiące

Musisz się zajestrować w UDI i otrzymać świadectwo rejestracji z Policji.

Musisz posiadać kartę podatkową

Karta podatkowa jest elektronicznym dokumentem, który pokazuje twojemu pracodawcy, ile podatku powinno zostać potrącone z twojego wynagrodzenia. Aby ubiegać się o kartę podatkową po raz pierwszy, musisz zamówić wizytę w Urzędzie Podatkowym. Także twój pracodawca może ubiegać się o kartę podatkową w twoim imieniu, ale pamiętaj, że ty i tak musisz stawić się w urzędzie, aby przejść kontrolę tożsamości.

Musisz złożyć wniosek o zameldowanie, jeśli zamierzasz przebywać w Norwegii ponad 6 miesięcy

Jeśli planujesz mieszkać w Norwegi dłużej niż 6 miesięcy, musisz zamówić wizytę w Urzędzie Podatkowym, aby się zameldować. Gdy podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, zostaniesz zarejestrowany jako zameldowany w Norwegii (bosatt).

Musisz posiadać numer identyfikacyjny

Wszystkie osoby pracujące w Norwegii muszą posiadać numer identyfikacyjny (D-numer lub numer personalny). Jeśli będziesz przebywać w Norwegii krócej niż 6 miesięcy, otrzymasz D-numer w momencie aplikowania o kartę podatkową. Jeśli będziesz przebywać w Norwegii dłużej niż 6 miesięcy i zostaniesz zameldowany, otrzymasz pocztą numer personalny.

Musisz wybrać formę opodatkowania

Będąc pracownikiem zagranicznym w Norwegii, możesz wybrać jeden z dwóch sposobów opodatkowania. Sam musisz sprawdzić, który z nich jest dla Ciebie bardziej opłacalny.

1. Uproszczony podatek

Większość pracowników zagranicznych w Norwegii zostaje automatycznie objęta formą opodatkowania zwaną podatkiem uproszczonym (kildeskatt på lønn). Oznacza to, że będziesz płacił określony procent podatku, który pracodawca będzie odprowadzał od twojego wynagrodzenia. W sierpniu otrzymasz pokwitowanie z wyszczególnieniem, ile wynagrodzenia i ile podatku za ubiegły rok twojej pracy pracodawca zgłosił do Urzędu Podatkowego.

Jeśli nie chcesz płacić podatku w uproszczonej formie, możesz wybrać zwykłe opodatkowanie. Formę opodatkowania możesz wybrać w momencie składania podania o kartę podatkową lub później w ciągu roku podatkowego, zmieniając kartę podatkową. Po wybraniu zwykłego opodatkowania, powrót do podatku w uproszczonej formie nie będzie już możliwy.

2. Zwykłe opodatkowanie

Zwykłe opodatkowanie w Norwegii oblicza się według procentu, który zmienia się w zależności od tego, ile zarobisz w ciągu roku. Jeśli wybrałeś zwykłe opodatkowanie, to na przełomie marca i kwietnia otrzymasz zeznanie podatkowe za ubiegły rok. Zeznanie zawiera między innymi podsumowanie dochodów uzyskanych w ciągu ostatniego roku.

Jeśli jesteś użytkownikiem elektronicznym, otrzymasz zeznanie podatkowe elektronicznie. Zostaniesz o tym powiadomiony przez SMS albo e-mail. Jeśli nie jesteś użytkownikiem elektronicznym, otrzymasz zeznanie podatkowe pocztą. Jeśli zeznanie się nie zgadza, musisz je skorygować tak, aby było poprawne. Jeśli wszystko się zgadza, nie musisz nic robić.

Po rozpatrzeniu zeznania podatkowego otrzymasz rozliczenie podatkowe, które informuje cię o nadpłacie lub niedopłacie podatku. W przypadku niedopłaty musisz zapłacić brakujący podatek, a jeśli zapłaciłeś zbyt dużo podatku, otrzymasz zwrot.

Przeczytaj więcej o zeznaniu i rozliczeniu podatkowym.

Musisz sprawdzić, czy twoje warunki pracy są zgodne z norweskimi przepisami

Pracując w Norwegii masz prawo do godziwych warunków pracy. Oznacza to, że masz prawo do wynagrodzenia, umowy o pracę i środowiska pracy zgodnych z norweskimi przepisami. W niektórych branżach musisz otrzymywać płacę minimalną i posiadać kartę HMS. Przeczytaj więcej o twoich prawach w Norwegii.

Powinieneś zostać użytkownikiem elektronicznym

Jako użytkownik elektroniczny możesz wysyłać podania i otrzymywać listy z Urzędu Podatkowego, Policji, UDI i innych urzędów przez internet. Możesz także się zalogować i sprawdzić swoje dochody oraz ile podatku twój pracodawca odprowadził od twojego wynagrodzenia. Zobacz, jak zostać użytkownikiem elektronicznym.

Musisz sprawdzić, czy Twój adres jest aktualny

Musisz zgłosić do Urzędu Podatkowego swój adres w Norwegii. Jeśli chciałbyś orzymywać pocztę na adres inny, niż adres zamieszkania, musisz podać adres pocztowy. Pamiętaj o umieszczeniu imienia i nazwiska na swojej skrzynce pocztowej tak, by poczta do Ciebie dochodziła.

Jeśli masz numer personalny i wyprowadzisz się z Norwegii, musisz pamiętać, by zgłosić ten fakt do Urzędu Podatkowego.

Masz pytania dotyczące pracy w Norwegii?

Możesz skontaktować się z Norweską Inspekcją Pracy:

(+47) 73 19 97 00
E-mail
Czat

Masz pytania dotyczące pracy w Norwegii?

Możesz skontaktować się z Norweską Inspekcją Pracy:

(+47) 73 19 97 00

E-mail
Czat