Til forsiden

Et samarbeid mellom

Huskeliste for utenlandske arbeidstakere fra EU/EØS-land

Dette må du gjøre når du skal jobbe i Norge.

Du må ha et registreringsbevis hvis du skal være i Norge over 3 måneder

Du må registrere deg hos UDI og få et registreringsbevis fra politiet.

Du må ha et skattekort

Et skattekort er et elektronisk dokument som viser arbeidsgiveren din hvor mye skatt som skal trekkes av lønnen din. For å få skattekort første gang må du bestille time hos Skatteetaten. Arbeidsgiveren din kan også søke om skattekort for deg elektronisk, men du må likevel møte hos Skatteetaten for ID-kontroll.

Du må melde flytting hvis du skal være i Norge over 6 måneder

Hvis du planlegger å bo i Norge over 6 måneder, må du bestille time hos Skatteetaten for å melde flytting. Hvis meldingen om flytting blir godtatt, blir du registrert som bosatt i Norge.

Du må ha et identitetsnummer

Alle som jobber i Norge, må ha et norsk identitetsnummer (d-nummer eller fødselsnummer). Hvis du skal være i Norge under 6 måneder, får du et d-nummer når du søker om skattekort. Hvis du skal være i Norge over 6 måneder og blir registrert som bosatt, får du et fødselsnummer i posten.

Du må velge hvordan du vil betale skatt

Som utenlandsk arbeidstaker i Norge, kan du velge mellom to ulike måter å betale skatt på. Du må selv sjekke hvilken måte som lønner seg for deg.

1. Forenklet skatteordning

De fleste nye utenlandske arbeidstakere i Norge blir automatisk med i en ordning som kalles kildeskatt på lønn. Ordningen innebærer at du skal betale en fast prosent skatt, som arbeidsgiveren din trekker av lønnen din. Du får en skattekvittering i august som viser hvor mye lønn og skatt arbeidsgiveren din har rapportert til Skatteetaten for jobben du gjorde i fjor.

Ønsker du ikke å bli skattlagt etter kildeskatt på lønn, kan du velge deg ut av ordningen og betale skatt etter ordinære regler. Du kan velge deg ut når du søker om skattekort, eller ved å endre skattekortet ditt senere i inntektsåret. Det er ikke mulig å bli med i ordningen igjen for dette inntektsåret.

2. Ordinær skatteordning

Ordinær skatt i Norge blir beregnet etter en skatteprosent som varierer ut fra hvor mye du tjener i løpet av et år. Hvis du betaler skatt etter ordinære regler, vil du få en skattemelding i mars/april året etter inntektsåret. Skattemeldingen er en oversikt over blant annet inntekten din. Du får skattemeldingen på nett hvis du er elektronisk bruker. Du blir varslet om at du har fått den via SMS eller e-post. Hvis du ikke er elektronisk bruker, får du skattemeldingen i posten. Hvis skattemeldingen ikke stemmer, må du endre opplysningene slik at den blir riktig. Hvis alt stemmer, trenger du ikke gjøre noe. Etter at du har fått skattemeldingen, får du et skatteoppgjør. Skatteoppgjøret viser om du har betalt for mye eller for lite skatt. Dersom du har betalt for lite skatt, må du betale det du skylder. Hvis du har betalt for mye skatt, får du penger tilbake. Les mer om skattemelding og skatteoppgjør.

Du må sjekke at du får det du har krav på i arbeidsforholdet ditt

Du som jobber i Norge, har krav på et trygt arbeidsforhold. Det betyr at du har krav på lønn, en arbeidsavtale og et arbeidsmiljø som er i tråd med norske regler. I noen bransjer skal du ha minstelønn og HMS-kort. Les mer om dine rettigheter i Norge.

Du bør bli elektronisk bruker

Som elektronisk bruker, kan du sende inn søknader og få brev fra Skatteetaten, politiet, UDI og andre offentlige tjenester på nett. Du kan også logge inn og se inntektene dine og hvor mye skatt arbeidsgiveren din har trukket av lønnen din. Se hvordan du blir elektronisk bruker.

Du må sjekke at adressen din stemmer

Du må melde fra til Skatteetaten om hvor du bor i Norge. Hvis du ønsker å få posten din til en annen adresse enn der du bor, må du oppgi en postadresse. Pass også på at du skriver navnet ditt på postkassen slik at posten kommer frem til deg. Hvis du har et fødselsnummer, må du huske å gi beskjed hvis du flytter ut av Norge.

Har du spørsmål om å jobbe i Norge?

Du kan ta kontakt med Arbeidstilsynet på

(+47) 73 19 97 00
E-post
Chat

Har du spørsmål om å jobbe i Norge?

Du kan ta kontakt med Arbeidstilsynet på

(+47) 73 19 97 00

E-post
Chat