Link do strony głównej

Współpraca między

W ten sposób możesz pomóc swoim zagranicznym pracownikom

Pracownikom zagranicznym może być trudno zrozumieć, co muszą zrobić, aby móc pracować w Norwegii. Jako pracodawca możesz być dla nich wsparciem.

Złóż podanie o zezwolenie na pobyt

W Oslo i Stavanger możesz złożyć podanie o zezwolenie na pobyt dla pracowników z krajów spoza UE/EOG: pracowników wykwalifikowanych, dostawców usług, pracowników sezonowych oraz ich rodzin (małżonków, konkubentów i dzieci).

Jeśli pracownik sam złożył podanie o zezwolenie na pobyt, musisz dopilnować, czy dane zezwolenie jest ważne.

W ten sposób składasz podanie o zezwolenie na pobyt w Oslo

W ten sposób składasz podanie o zezwolenie na pobyt w Stavanger

Zarejestruj podanie w portalu aplikacyjnym, wybierz Stavanger jako miejsce wizyty i uiść opłatę.

Następnie musisz wysłać e-maila z imieniem pracownika lub jego rodziny, datą urodzenia i typem podania do stavanger.fuf.sua@politiet.no, aby otrzymać dalsze instrukcje.

Jeśli jest to podanie o przedłużenie, pamiętaj, aby również podać numer DUF.

Złóż podanie o kartę podatkową

Możesz złożyć podanie o kartę podatkową dla Twojego pracownika przez internet. W większości przypadków pracownik musi umówić się na wizytę w Urzędzie Podatkowym w SUA na kontrolę tożsamości.

Umów się na wizytę w SUA

Możesz pomóc swojemu pracownikowi umówić się na wizytę z Policją lub w Urzędzie Podatkowym w SUA. Pamiętaj, aby pracownik zawczasu wypełnił formularze i miał ze sobą potrzebne dokumenty.

Poinformuj o uproszczonym podatku (kildeskatt på lønn)

Większość pracowników zagranicznych w Norwegii zostaje automatycznie objęta formą opodatkowania zwaną podatkiem uproszczonym. Znaczy to, że pracownicy płacą stały procent podatku, który Ty odciągasz z ich wypłaty. Jeśli pracownik nie chce być objęty podatkiem uproszczonym, może zamiast tego wybrać zwykłe opodatkowanie. Ważne jest, aby pracownik zorientował się, jaka forma opodatkowania jest bardziej opłacalna w jego przypadku.

Jeśli pracownik sam składa podanie o kartę podatkową, może zrezygnować z podatku uproszczonego i wybrać zwykłe opodatkowanie. Jeśli to Ty złożyłeś podanie o kartę podatkową za pracownika, to może on wybrać formę opodatkowania przez zmianę istniejącej już karty podatkowej. Po wybraniu zwykłego opodatkowania nie ma już możliwości powrotu do podatku uproszczonego w tym samym roku podatkowym.

Pamiętaj o swoich obowiązkach jako pracodawca

Zagraniczni pracownicy mają takie same prawa jak norwescy pracownicy. Jako pracodawca musisz między innymi płacić odpowiednie wynagrodzenie, sporządzać pisemne umowy o pracę i zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla Twoich pracowników. Musisz również pamiętać o tym, aby przesyłać a-melding i pobierać i odprowadzać podatek od wynagrodzeń.

Zobacz listę Twoich obowiązków.