Nuoroda į pagrindinį puslapį

Paslaugų centre bendradarbiauja

Atmintinė užsienio darbuotojams iš ES/EEE šalių

Tai privalote atlikti, jei ketinate dirbti Norvegijoje.

Privalote turėti registracijos liudijimą (nor. registreringsbevis)

Jei Norvegijoje būsite ilgiau nei 3 mėnesius, turite užsiregistruoti policijoje ir gauti registracijos liudijimą.

Privalote turėti mokesčių išskaitymo kortelę (nor. skattekort)

Mokesčių išskaitymo kortelė nurodo darbdaviui, kiek mokesčių turi būti išskaičiuota iš Jūsų darbo užmokesčio. Norėdami pateikti prašymą išduoti mokesčių išskaitymo kortelę pirmą kartą, turite iš anksto rezervuoti laiką vizitui į Mokesčių tarnybą. Išnagrinėjus Jūsų prašymą išduoti mokesčių išskaitymo kortelę, gausite pranešimą, kuriame bus nurodyta, kiek mokesčių Jums reikės mokėti. Darbdavys Jūsų mokesčių kortelę gauna elektroniniu būdu.

Jei kitais metais mokesčių išskaitymo kortelės negausite automatiškai, prašymą ją išduoti turėsite pateikti internetu.

Privalote deklaruoti gyvenamąją vietą

Jei Norvegijoje būsite ilgiau nei 6 mėnesius, turite čia deklaruoti gyvenamąją vietą. Tai atliksite vizito į Mokesčių tarnybą metu. Jei Jūsų gyvenamosios vietos deklaracija bus patvirtinta, būsite užregistruoti kaip nuolat Norvegijoje gyvenantis asmuo ir paštu gausite norvegišką asmens kodą (nor. fødselsnummer).

Privalote turėti norvegišką asmens identifikacinį numerį

Visi dirbantys Norvegijoje privalo turėti norvegišką asmens identifikacinį numerį (nor. d-nummer arba fødselsnummer).

Jei Norvegijoje būsite trumpiau nei 6 mėnesius, Jums bus suteiktas D numeris, po to, kai pateiksite prašymą išduoti mokesčių išskaitymo kortelę. Jei Norvegijoje būsite ilgiau nei 6 mėnesius ir jei bus patvirtinta Jūsų gyvenamosios vietos deklaracija, tikrą norvegišką asmens kodą gausite paštu.

Sužinokite daugiau apie D numerį ir norvegišką asmens kodą.

Turite pasirinkti mokesčių mokėjimo būdą

Darbuotojai iš užsienio gali pasirinkti mokėti mokesčius pagal vieną iš dviejų mokesčių mokėjimo būdų: supaprastintą arba bendrą mokesčių mokėjimo tvarką. Mokesčių dydis mokant mokesčius pagal šias tvarkas gali ženkliai skirtis. Jūs turite patys pasitikrinti, kuri mokesčių mokėjimo tvarka Jums yra palankesnė.

1. Supaprastinta mokesčių mokėjimo tvarka

Teikiant prašymą išduoti mokesčių išskaičiavimo kortelę, daugumai naujų darbuotojų iš užsienio Norvegijoje bus automatiškai paskirta savanoriška supaprastinta mokesčių mokėjimo tvarka (nor. kildeskatt på lønn). Ši tvarka numato, kad darbdavys iš Jūsų atlyginimo išskaičiuoja fiksuotą pajamų mokesčio procentą. Tokiu atveju negalite prašyti suteikti jokių mokestinių lengvatų. Kitų metų vasarą gausite mokesčių kvitą (nor. skattekvittering), kuriame bus nurodytas Jūsų gautas darbo užmokestis ir sumokėti mokesčiai. Šią informaciją Mokesčių tarnybai pateikia Jūsų darbdavys.

Jei nenorite mokėti mokesčių pagal supaprastintą tvarką, galite jos atsisakyti ir mokėti mokesčius pagal bendrą tvarką. Tai padaryti galite teikdami prašymą išduoti mokesčių išskaitymo kortelę, jos keitimo metu arba prisijungus prie Mokesčių tarnybos savitarnos svetainės. Jei mokesčius mokėti pasirinksite pagal bendrą tvarką, grįžti prie supaprastintos tvarkos tais pačiais metais nebegalėsite.

Sužinokite daugiau apie supaprastintą mokesčių mokėjimo tvarką.

2. Bendra mokesčių mokėjimo tvarka

Ši tvarka numato kintančius mokesčius, kurie apskaičiuojami atsižvelgiant į gaunamas pajamas per kalendorinius metus. Jei mokesčius mokate pagal bendrą tvarką, kiekvienų metų kovo arba balandžio mėnesį, Jums bus parengiama mokesčių deklaracija (nor. skattemelding). Mokesčių deklaracijoje turi būti nurodytos Jūsų praėjusių metų pajamos ir turtas Norvegijoje bei užsienyje.

Jei esate elektroninių paslaugų vartotojas, apie tai, kad Jūsų deklaracija yra parengta būsite informuoti SMS žinute arba el. pašto laišku. Jei nesate elektroninių paslaugų vartotojas, mokesčių deklaraciją gausite paštu. Jūs privalote įsitikinti, kad deklaracijoje pateikiami duomenys yra teisingi. Jei visi duomenys yra teisingi, deklaracijos pateikti nereikia. Jei deklaracijoje darote pakeitimus, turite ją pateikti iki balandžio 30 dienos.

Vėliau Jums bus parengta mokesčių suvestinė (nor. skatteoppgjør). Joje bus nurodyta, ar mokesčių sumokėjote per daug, ar per mažai. Jei mokesčių sumokėjote per mažai, turėsite sumokėti trūkstamą dalį. Jei mokesčių sumokėjote per daug, Jums bus grąžinta mokesčių permoka.

Sužinokite daugiau apie bendrą mokesčių mokėjimo tvarką.

Privalote įsitikinti, kad Jūsų darbo santykiai yra tinkami

Visi dirbantys Norvegijoje turi teisę į tinkamas darbo sąlygas. Tai reiškia, kad turite teisę į darbo užmokestį, darbo sutartį bei saugias darbo sąlygas, kurias numato Norvegijoje galiojančios taisyklės. Kai kuriose darbo srityse privalote gauti minimalų darbo užmokestį ir turėti darbuotojo sveikatos, darbo aplinkos bei saugos kortelę (nor. HMS-kort), kurioje nurodomi asmens duomenys ir informacija apie darbovietę.

Jei turite klausimų apie darbo santykius, apsilankykite lietuvių kalba parengtoje Darbo inspekcijos svetainės skiltyje arba paskambinkite telefonu (+47) 73 19 97 00. Jūs taip pat galite atvykti pokalbiui su Darbo inspekcija į SUA paslaugų centrą. Prieš vizitą pasitikslinkite Darbo inspekcijos skyrių aprantavimo laiką SUA paslaugų centruose.

Tapkite elektroninių paslaugų vartotoju

Elektroninių paslaugų vartotojai gali naudotis viešųjų tarnybų teikiamomis paslaugomis internetu. Pavyzdžiui, tapę elektroninių paslaugų vartotoju, internetu galėsite pasitikrinti mokesčių deklaraciją, pasikeisti adresą bei užsisakyti pažymas. Taip pat greičiau gausite mokesčių deklaraciją bei mokesčių suvestinę.

Jei Norvegijoje būsite trupiau nei 6 mėnesius, Mokesčių tarnybos darbuotojai padės Jums tapti elektroninių paslaugų vartotoju, kai vizito į Mokesčių tarnybą metu teiksite prašymą išduoti mokesčių išskaitymo kortelę. Jei Norvegijoje būsite ilgiau nei 6 mėnesius, elektroninių paslaugų vartotoju turėsite tapti savarankiškai po to, kai paštu gausite asmens kodą. Neatskleiskite savo prisijungimo duomenų kitiems asmenims.

Sužinokite daugiau, kaip tapti elektroninių paslaugų vartotoju.

Privalote informuoti mus apie gyvenamąją vietą

Privalote informuoti Mokesčių tarnybą apie Jūsų gyvenamąją vietą Norvegijoje. Jei korespondenciją pageidaujate gauti kitu adresu, turite pranešti mums Jūsų pašto adresą. Kad korespondenciją gautumėte paštu, nepamirškite ant pašto dėžutės nurodyti pavardės. Jei Jums yra suteiktas norvegiškas asmens kodas, privalote pranešti Mokesčių tarnybai, kai išvykstate iš Norvegijos gyventi į kitą šalį.

Pasikeisti adresą bei sužinoti daugiau apie gyvenamosios vietos keitimą galite Mokesčių tarnybos svetainėje.