Nuoroda į pagrindinį puslapį

Paslaugų centre bendradarbiauja

Atmintinė užsienio darbuotojams iš ES/EEE šalių

Tai privalote atlikti, jei ketinate dirbti Norvegijoje.

Jei Norvegijoje ketinate būti ilgiau nei 3 mėnesius, privalote turėti registracijos liudijimą (nor. registreringsbevis)

Turite užsiregistruoti ir gauti registracijos liudijimą policijoje.

Privalote turėti mokesčių išskaitymo kortelę (nor. skattekort)

Mokesčių išskaitymo kortelė – tai elektroninis dokumentas nurodantis darbdaviui, kiek mokesčių turi būti išskaičiuota iš Jūsų darbo užmokesčio. Norėdami pateikti prašymą išduoti mokesčių išskaitymo kortelę pirmą kartą, turite iš anksto rezervuoti laiką vizitui į Mokesčių tarnybą. Darbdavys taip pat gali pateikti prašymą išduoti mokesčių išskaitymo kortelę Jūsų vardu, tačiau ir tokiu atveju turite iš anksto rezervuoti laiką vizitui ir asmeniškai atvykti į Mokesčių tarnybą asmens tapatybės patikrinimui.

Jei Norvegijoje ketinate būti ilgiau nei 6 mėnesius, turite čia deklaruoti gyvenamąją vietą

Jei šalyje ketinate būti ilgiau nei 6 mėnesius, turite iš anksto rezervuoti laiką vizitui į Mokesčių tarnybą ir deklaruoti gyvenamąją vietą Norvegijoje. Jei Mokesčių tarnyba patvirtins Jūsų gyvenamosios vietos deklaraciją, būsite užregistruotas kaip Norvegijoje nuolat gyvenantis asmuo.

Privalote turėti norvegišką asmens kodą

Visi dirbantys Norvegijoje privalo turėti norvegišką asmens kodą (nor. d-nummer arba fødselsnummer). Jei Norvegijoje ketinate būti trupiau nei 6 mėnesius, Jums bus suteiktas D numeris, po to, kai pateiksite prašymą išduoti mokesčių išskaitymo kortelę. Jei Norvegijoje ketinate būti ilgiau nei 6 mėnesius ir jei bus patvirtinta Jūsų gyvenamosios vietos deklaracija, tikrą norvegišką asmens kodą gausite paštu.

Turite pasirinkti mokesčių mokėjimo būdą

Darbuotojai iš užsienio gali pasirinkti mokėti mokesčius pagal du pagrindinius mokesčių mokėjimo būdus. Tačiau Jūs turite patys nuspręsti, kuri mokesčių mokėjimo tvarka Jums yra palankesnė.

1. Supaprastinta mokesčių mokėjimo tvarka

Daugumai naujų darbuotojų iš užsienio bus automatiškai paskirta supaprastinta mokesčių mokėjimo tvarka (nor. kildeskatt på lønn). Ši tvarka numato, kad darbdavys iš Jūsų atlyginimo išskaičiuoja fiksuoto dydžio pajamų mokestį. Pasibaigus kalendoriniams metams, rugpjūčio mėnesį, gausite mokesčių kvitą (nor. skattekvittering), kuriame bus nurodyti duomenys apie Jūsų gautą darbo užmokestį ir sumokėtus mokesčius.

Vietoje supaprastintos mokesčių mokėjimo tvarkos Jūs galite pasirinkti mokėti mokesčius pagal įprastinę tvarką. Tai padaryti galite teikdami prašymą išduoti mokesčių išskaitymo kortelę arba jos keitimo metu tais pačiais kalendoriniais metais. Jei mokesčius mokėti pasirinksite pagal įprastinę tvarką, grįžti prie supaprastintos mokesčių mokėjimo tvarkos nebegalėsite.

2. Įprastinė mokesčių mokėjimo tvarka

Pasirinkus šią tvarką mokesčiai bus kintantys ir apskaičiuojami atsižvelgiant į gaunamas pajamas per kalendorinius metus. Jei mokesčius mokate pagal įprastinę tvarką, po kalendorinių metų pabaigos, kovo - balandžio mėn., Jums bus parengta pajamų deklaracija (nor. skattemelding). Pajamų deklaracijoje nurodomos Jūsų praėjusių metų pajamos bei kita informacija.

Pasirinkus šią tvarką mokesčiai bus kintantys ir apskaičiuojami atsižvelgiant į gaunamas pajamas per kalendorinius metus. Jei mokesčius mokate pagal įprastinę tvarką, po kalendorinių metų pabaigos, kovo - balandžio mėn., Jums bus parengta pajamų deklaracija (nor. skattemelding). Pajamų deklaracijoje nurodomos Jūsų praėjusių metų pajamos bei kita informacija.

Po to, kai gausite pajamų deklaraciją, Jums bus parengta mokesčių suvestinė (nor. skatteoppgjør). Joje bus nurodyta, ar mokesčių sumokėjote per daug, ar per mažai. Jei mokesčių sumokėjote per mažai, turėsite sumokėti trūkstamą dalį. Jei mokesčių sumokėjote per daug, Jums bus grąžinta mokesčių permoka.

Sužinokite daugiau apie mokesčių deklaraciją ir mokesčių suvestinę.

Turite įsitikinti, kad Jūsų darbo santykiai yra tinkami

Jūs turite teisę į tinkamas darbo sąlygas. Tai reiškia, kad turite teisę į darbo užmokestį, darbo sutartį bei saugias darbo sąlygas, kurias nurodo Norvegijoje galiojančios taisyklės. Kai kuriuose pramonės sektoriuose turite teisę gauti minimalų darbo užmokestį ir privalote turėti darbuotojo sveikatos, darbo aplinkos bei saugos kortelę (nor. HMS-kort). Sužinokite daugiau apie savo teises Norvegijoje.

Turėtumėte tapti elektroninių paslaugų vartotoju

Jei tapsite elektroninių paslaugų vartotoju, galėsite teikti paraiškas ir gauti laiškus iš Mokesčių tarnybos, Imigracijos direktorato, policijos bei kitų viešųjų įstaigų internetu. Tapę elektroninių paslaugų vartotoju, taip pat galėsite pasitikrinti savo pajamas ir sužinoti, kiek mokesčių iš Jūsų darbo užmokesčio išskaičiuoja darbdavys. Sužinokite, kaip tapti elektroninių paslaugų vartotoju.

Turite įsitikinti, kad Mokesčių tarnyboje užregistruotas teisingas Jūsų adresas

Mokesčių tarnybai privalote pranešti, kur gyvenate Norvegijoje. Jei korespondenciją norėtumėte gauti kitu adresu, turite mums nurodyti savo pašto adresą. Kad visuomet gautumėte korespondenciją, nepamirškite ant pašto dėžutės nurodyti savo pavardės.

Jei Jums suteiktas tikras norvegiškas asmens kodas (nor. fødselsnummer), privalote mus informuoti, kai iš Norvegijos išsikraustote.

(+47) 73 19 97 00
El. paštas
Internetinis pokalbis (chat)

(+47) 73 19 97 00

El. paštas
Internetinis pokalbis (chat)