Nuoroda į pagrindinį puslapį

Paslaugų centre bendradarbiauja

Taip galite padėti savo darbuotojams iš užsienio

Darbuotojams iš užsienio gali būti sunku suprasti, ką jie privalo atlikti pradedant dirbti Norvegijoje. Kaip darbdavys, Jūs galite būti geras savo darbuotojų pagalbininkas.

Pateikite prašymą leidimui gyventi Norvegijoje

Osle ir Stavangeryje galite pateikti prašymą leidimui gyventi Norvegijoje darbuotojams iš šalių, nepriklausančių ES/EEE: kvalifikuotiems darbuotojams, komandiruotiems darbuotojams, sezoniniams darbuotojams bei jų šeimų nariams (sutuoktiniams, sugyventiniams ir vaikams).

Jei Jūsų darbuotojai prašymą leidimui gyventi Norvegijoje pateikė savarankiškai, turite įsitikinti, kad jie turi galiojančius leidimus.

Taip galite pateikti prašymą leidimui gyventi Osle

Užpildykite paraiškos formą, skirtą įgaliotiems asmenims, ir išsiųskite ją el. paštu osloFUFfullmakt-arbeid@politiet.no

Taip galite pateikti prašymą leidimui gyventi Stavangeryje

Užpildykite paraišką paraiškų registracijos svetainėje, pasirinkite vietą vizitui (Stavanger) ir sumokėkite numatytą mokestį.

Vėliau, turite išsiųsti darbuotojo ir/ar jo šeimos nario vardą, pavardę, gimimo datą ir informaciją apie paraiškos tipą. Visą tai siųskite el. paštu stavanger.fuf.sua@politiet.no ir greitu metu gausite tolesnes instrukcijas.

Jei ši paraiška skirta leidimo pratęsimui, reikia nurodyti asmens DUF numerį.

Pateikite prašymą gauti mokesčių išskaičiavimo kortelei

Galite pateikti prašymą išduoti mokesčių išskaičiavimo kortelę savo darbuotojams internetu. Daugeliu atveju, Jūsų darbuotojams gali tekti rezervuoti laiką į SUA paslaugų centro Mokesčių tarnybos skyrių asmens tapatybės patikrinimui.

Rezervuokite laiką vizitui į SUA paslaugų centrą

Galite padėti savo darbuotojui rezervuoti laiką vizitui į policiją arba Mokesčių tarnybą SUA paslaugų centre. Įsitikinkite, kad jie užpildytų reikiamas formas ir su savimi turėtų visus būtinus dokumentus.

Informuokite apie supaprastintą mokesčių mokėjimo tvarką

Daugumai naujų darbuotojų iš užsienio bus automatiškai paskirta supaprastinta mokesčių mokėjimo tvarka (nor. kildeskatt på lønn). Ši tvarka numato, kad Jūs iš darbuotojų atlyginimo turėsite išskaičiuoti fiksuoto dydžio pajamų mokestį. Jei darbuotojai nenori mokėti mokesčių pagal supaprastintą tvarką, jie gali pasirinkti mokėti mokesčius pagal įprastinę tvarką. Svarbu, kad darbuotojai suprastų, kokia mokesčių tvarką jiems yra palankesnė.

Jei darbuotojai patys teikia prašymus išduoti mokesčių išskaitymo korteles, šio proceso metu jie gali pasirinkti mokėti mokesčius pagal įprastinę tvarką, t.y. atsisakyti supaprastintos mokesčių mokėjimo tvarkos. Jei darbuotojai pasirinks mokėti mokesčius pagal įprastinę tvarką, grįžti prie supaprastintos mokesčių mokėjimo tvarkos tais metais nebegalės.

Atminkite savo, kaip darbdavio, pareigas

Darbuotojai iš užsienio turi tokias pat teises kaip ir Norvegijos darbuotojai. Kaip darbdavys, tarp daugelio įsipareigojimų, privalote mokėti įstatymais numatytą darbo užmokestį, sudaryti rašytines darbo sutartis bei užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas. Taip pat turite nepamiršti teikti būtinas ataskaitas (nor. a-melding) bei pagal numatytą tvarką išskaičiuoti ir įmokėti mokesčius iš darbuotojų atlyginimų.

Sužinokite daugiau apie savo pareigas.