Til forsiden

Et samarbeid mellom

Slik kan du hjelpe de utenlandske arbeidstakerne dine

Det kan være vanskelig for utenlandske arbeidstakere å forstå hva de må gjøre for å kunne jobbe i Norge. Som arbeidsgiver kan du være en god støttespiller.

Søk om oppholdstillatelse

I Oslo og Stavanger kan du søke om oppholdstillatelse for arbeidstakere fra land utenfor EU/EØS. Det gjelder for faglærte, tjenesteytere, sesongarbeidere og deres ektefeller, samboere og barn.

Hvis arbeidstakeren har søkt om oppholdstillatelse selv, må du passe på at de har en gyldig tillatelse.

Slik søker du om oppholdstillatelse i Oslo

Slik søker du om oppholdstillatelse i Stavanger

Registrer en søknad i UDI sin Søknadsportal, velg Stavanger som oppmøtested og betal gebyret.

Deretter må du sende en e-post med arbeidstakeren eller familiemedlemmet sitt navn, fødselsdato og type søknad til stavanger.fuf.sua@politiet.no for videre instrukser.

Hvis søknaden er en fornyelse må du huske å oppgi DUF nummeret.

Søk om skattekort

Du kan søke om skattekort for arbeidstakeren din på nett. I de fleste tilfeller må arbeidstakeren bestille time hos Skatteetaten på SUA for ID-kontroll.

Bestill time på SUA

Du kan hjelpe arbeidstakeren din med å bestille time hos politiet eller hos Skatteetaten på SUA. Husk å sørge for at de har fylt ut skjemaer på forhånd og har med seg dokumentasjonen de trenger.

Informer om kildeskatt på lønn

De fleste nye utenlandske arbeidstakere i Norge blir automatisk med i en ordning som kalles kildeskatt på lønn. Det vil si at de skal betale en fast prosent skatt, som du trekker av lønnen deres. Hvis arbeidstakeren ikke ønsker å bli skattlagt etter kildeskatt på lønn, kan de velge å bli skattlagt etter ordinære regler i stedet. Det er viktig at arbeidstakeren setter seg inn i hva som lønner seg i sitt tilfelle.

Hvis arbeidstakeren selv søker om skattekort, kan han eller hun velge seg ut da. Hvis du søker om skattekort for arbeidstakeren, kan arbeidstakeren velge seg ut ved å endre skattekortet sitt. Det er ikke mulig å bli med i ordningen igjen for dette inntektsåret.

Husk pliktene dine som arbeidsgiver

Utenlandske arbeidstakere har de samme rettighetene som norske arbeidstakere. Som arbeidsgiver, må du blant annet betale riktig lønn, sette opp skriftlige arbeidsavtaler og sikre et trygt arbeidsmiljø for de ansatte. Du må også huske å sende inn a-melding og trekke og betale inn skatt fra ansattes lønn.

Se en oversikt over pliktene dine.