Kas yra paslaugų centras darbuotojams iš užsienio?

Paslaugų centre darbuotojams iš užsienio (SUA) kartu dirba Darbo inspekcija (Arbeidstilsynet), policija (politiet), Mokesčių tarnyba (Skatteetaten) ir Imigracijos direktoratas (UDI). Šiame centre, iš užsienio į Norvegiją atvykusiems darbuotojams, teikiama svarbi informacija ir skubos tvarka nagrinėjamos pateiktos paraiškos.

Norvegijoje yra penki SUA paslaugų centrai. Norėdami sužinoti SUA paslaugų centro darbo laiką ir vietą žemėlapyje, pasirinkite miestą: OSLO  –  STAVANGER  –  BERGEN  –  TRONDHEIM  –  KIRKENES

Dėmesio! Prašome iš anksto rezervuoti laiką vizitui SUA paslaugų centre.

Kas aptarnaujami SUA paslaugų centre?

  • Asmenys iš ES/EEE šalių, atvykstantys dirbti į Norvegiją
  • Asmenys iš ES/EEE nepriklausančių šalių, besikreipiantys dėl leidimo gyventi Norvegijoje
  • Aukščiau paminėtų asmenų šeimų nariai ir darbdaviai

Kirkeneso paslaugų centre taip pat aptarnaujami Barenco regione gyvenantys Rusijos piliečiai, Barenco regione gyvenantys Rusijos piliečiai, nuolat vykstantys dirbti į Norvegiją bei turgaus prekeiviai iš Rusijos. Leidimai šiems asmenims išduodami darbui Nordlando, Trumso arba Finmarko apskrityse.

SUA paslaugų centre Jūs galite:

Ką privalote atlikti prieš atvykstant į SUA paslaugų centrą?

Jei esate ES/EEE šalies pilietis*:

Registracijos liudijimas

Mokesčių išskaitymo kortelė, norvegiškas asmens kodas ir gyvenamosios vietos deklaravimas

  • Visi Norvegijoje dirbantys asmenys privalo turėti mokesčių išskaitymo kortelę. Norėdami pateikti prašymą išduoti mokesčių išskaitymo kortelę pirmą kartą, turite iš anksto rezervuoti laiką vizitui į SUA paslaugų centro Mokesčių tarnybos skyrių. Jei jau rezervavote laiką vizitui į SUA paslaugų centro policijos skyrių, į centro Mokesčių tarnybos skyrių būsite nukreipti be išankstinės registracijos.
  • Jei Jūsų darbdavys teikia prašymą išduoti mokesčių išskaitymo kortelę Jūsų vardu internetu, turite iš anksto rezervuoti laiką vizitui į SUA paslaugų centro Mokesčių tarnybos skyrių ir asmeniškai atvykti į SUA paslaugų centrą šios procedūros užbaigimui.
  • Teikiant prašymą išduoti mokesčių išskaitymo kortelę SUA paslaugų centre, su savimi turėkite reikiamus dokumentus:

– galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
– darbo sutartį arba įdarbinimo pasiūlymą (dirbant personalo nuomos įmonėje – konkretaus užsakymo patvirtinimą)
– užpildytą prašymą išduoti mokesčių išskaitymo kortelę (jei jis nebuvo pateiktas internetu)

Daugiau informacijos apie mokesčių išskaitymo kortelę ir privalomus dokumentus rasite Mokesčių tarnybos svetainėje (informacija pateikiama norvegų ir anglų k.)

Daugiau informacijos apie gyvenamosios vietos deklaravimą ir privalomus dokumentus rasite Mokesčių tarnybos svetainėje (informacija pateikiama norvegų ir anglų k.)

Tapkite elektroninių paslaugų vartotoju

*Ši tvarka taip pat galioja asmenims ne iš ES/EEE šalių, kurių buvimą Norvegijoje numato EEE taisyklės (pvz. ES/EEE piliečių šeimos nariams, nepriklausomai nuo jų pilietybės).

Jei nesate ES/EEE šalies pilietis:

Leidimas gyventi

  • Jei dar neturite leidimo gyventi Norvegijoje, prašymą išduoti šį leidimą privalote pateikti Imigracijos direktoratui (UDI).
  • Su savimi turėkite reikiamus dokumentus. Privalomų dokumentų sąrašas pateikiamas UDI svetainėje.
  • Kai Jums bus suteikta teisė gyventi Norvegijoje, turėsite rezervuoti laiką vizitui į SUA paslaugų centro policijos skyrių dėl teisės gyventi Norvegijoje patvirtinančios kortelės išdavimo.

Mokesčių išskaitymo kortelė, norvegiškas asmens kodas ir gyvenamosios vietos deklaravimas

Jei norėtumėte pasiteirauti apie darbo santykius Norvegijoje

Visi Norvegijoje dirbantys asmenys turi teisę į saugias darbo sąlygas. Jūs taip pat turite teisę į rašytinę darbo sutartį, kurioje būtų nurodyta informacija apie Jūsų darbo santykius, pvz. darbo laiką ir užmokestį. Kai kuriose srityse, turite teisę gauti ir minimalų darbo užmokestį (pvz. aptarnavimo, žemės ūkio, statybos ir valymo sektoriuose). Darbo inspekcija yra perengusi šių sektorių ir juose galiojančių tarifų apžvalgą.

SUA paslaugų centro Darbo inspekcijos skyriuje Jūs taip pat galite sužinoti apie savo, kaip darbuotojo, teises ir pareigas bei pranešti apie su darbo santykiais susijusius pažeidimus. Kreipiantis į Darbo inspekciją rezervuoti laiko vizitui nereikia.