Nuoroda į pagrindinį puslapį

Paslaugų centre bendradarbiauja

Sužinokite kaip pradėti ir vykdyti verslą Norvegijoje

Savo įmonę Norvegijoje galite įsteigti, jei čia ketinate vykdyti verslą.

Verslas yra komercinė veikla, kurios metu, be viso kito esate atsakingi už parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas, naudojate savo įrankius ar įrangą bei turite galimybę uždirbti pelną.

Jei vykdotę komercinę veiklą, esate verslininkas. Virtualus Mokesčių tarnybos komercinės veiklos gidas padės Jums atsakyti į klausimą, ar esate verslininkas.

Nesate tikri, ar vykdote komercinę veiklą?

Jei dirbate tik vienai įmonei, nenaudojate savo įrangos ar įrankių ir nesate atsakingi už galutinį rezultatą, tikriausiai esate darbuotojas, o ne verslininkas. Darbuotojai iš darbdavio turi teisę gauti darbo užmokestį ir atostoginius pinigus. Sužinokite daugiau apie darbuotojų teises Norvegijoje.

Jei manote, kad esate darbuotojas, bet Jūsų buvo paprašyta įsteigti įmonę, galite susisiekti su Darbo inspekcija telefonu (+47) 73 19 97 00 arba internetinio pokalbio būdu (chat).

Vieno asmens įmonės įsteigimas (individuali veikla)

Norvegijoje galite įsteigti vieno asmens įmonę (nor. enkeltpersonforetak), t.y. vykdyti individualią veiklą. Kai vykdote individualią veiklą, esate savarankiškai dirbantis verslininkas (nor. selvstendig næringsdrivende).

Norėdami vykdyti individualią veiklą, turite užregistruoti įmonę Brønnøysund įmonių registre. Tokiu atveju privalote turėti:

Jei norvegiško asmens kodo neturite, galite teikti prašymą jį išduoti įmonės registravimo metu.

Jūs privalote turėti sveikatos, darbo aplinkos bei saugos kortelę (nor. HMS-kort), jei vykdote verslą valymo ar statybų sektoriuje. Kai kuriose pramonės šakose, norint vykdyti veiklą būtina turėti atitinkamą leidimą.

Kai Jūsų įmonė bus įsteigta, gausite norvegišką įmonės kodą (nor. organisasjonsnummer). Kol dar neturite norvegiško įmonės kodo, negalite pardavinėti prekių ar teikti paslaugų.

Individualią veiklą vykdančių asmenų teisės

Individualių įmonių savininkai neturi tokių pačių teisių, kokias turi darbuotojai. Vykdydami individualią veiklą turite patys pasirūpinti savo atostoginiais pinigais, draudimu ir pensijos kaupimu. Sužinokite daugiau apie savo teises, kai vykdote individualią veiklą..

Jei Jums reikia pagalbos, galite susisiekti su Altinn telefonu 800 33 840.

Jei turite įsteigę vieno asmens įmonę, privalote:

Mokėti avansinius mokesčius

Jūs privalote mokėti avansinius mokesčius (nor. forskuddsskatt) tai pačiais metais, kai gaunate pajamas. Kiek Jūs turėsite mokėti priklauso nuo to, kiek Jūs ketinate uždirbti pinigų.

Jūs patys privalote informuoti Mokesčių tarnybą apie tai, kiek ketinate uždirbti, t.y. pateikti prašymą avansinių mokesčių mokėjimui.

Avansiniai mokesčiai nėra galutiniai. Praėjus metams, Jūs turite pateikti mokesčių deklaraciją su informacija apie tai, kokią galutinę sumą Jūs uždirbote, ir Mokesčių tarnyba parengs Jums mokesčių suvestinę (nor. skatteoppgjør). Joje bus nurodyta, ar mokesčių sumokėjote per daug, ar per mažai. Jei mokesčių sumokėjote per mažai, turėsite sumokėti trūkstamą dalį. Jei mokesčių sumokėjote per daug, Jums bus grąžinta mokesčių permoka.

Jei turite d numerį, prašymą avansinių mokesčių mokėjimui turite pateikti užpildydami formą RF-1209.

Jei Jums jau yra suteiktas pastovus asmens kodas, prašymą avansinių mokesčių mokėjimui galite pateikti elektroniniu būdu.

Kai Jūsų prašymas bus išnagrinėtas, gausite laišką su informacija, kiek avansinių mokesčių Jums reikės mokėti. Mokesčiai turės būti sumokėti keturiomis lygiomis sumomis, o mokėjimo terminai yra kovo 15 d., birželio 15 d., rugsėjo 15 d. ir gruodžio 15 d.

Jeigu uždirbate daugiau arba mažiau negu nurodėte prašyme, avansinius mokesčius galite pasikeisti prisijungę prie mokesčių tarnybos sistemos arba užpildę formą RF-1209 iš naujo.

Kitais metais avansiniai mokesčiai bus automatiškai apskaičiuoti pagal tai, ką Jūsų įmonė uždirbo šiais metais. Jei šie duomenys neteisingi, avansinius mokesčius galite pasikeisti.

Pateikti mokesčių deklaraciją su verslo vykdymo priedu iki gegužės 31 d.

Nuo tų metų, kai pradedate vykdyti verslą, Jūs privalote teikti pajamų deklaraciją (nor. skattemelding) su verslo vykdymo priedu (nor. næringsoppgave) elektroniniu būdu iki gegužės 31 d.

Be kita ko, pajamų deklaracijoje ir verslo vykdymo priede Jūs turite nurodyti, kiek sumokėjote avansinių mokesčių, kokia buvo Jūsų įmonės apyvarta ir į kokias mokestines lengvatas įmonė turi teisę.

Tada, nuo rugpjūčio iki spalio mėnesio, gausite mokesčių suvestinę, kurioje bus nurodyta, ar Jums bus grąžinta mokesčių permoka, ar turėsite sumokėti trūkstamą mokesčių dalį. Jūs privalote patikrinti, ar mokesčių suvestinėje pateikti duomenys yra teisingi.

Sužinokite daugiau apie mokesčių deklaraciją ir mokesčių suvestinę.

Išrašinėti sąskaitas faktūras ir vesti buhalterinę apskaitą

Kai turite įsteigę vieno asmens įmonę, Jūs negaunate atlyginimo. Vietoje to, privalote išrašyti savo klientams sąskaitas faktūras už parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas, arba priimti apmokėjimus per kasą.

Jūs privalote vesti įmonės buhalterinę apskaitą, jeigu Jūsų apyvarta viršija 50 000 NOK per metus. Tokiu atveju Jūs privalote saugoti buhalterinės apskaitos dokumentus mažiausiai 5 metus.

Sužinokite daugiau apie apskaitos vedimą.

Užregistruoti savo įmonę Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) registre

Jūs privalote užregistruoti savo įmonę PVM registre (nor. Mva-registeret), išskyrus tuos atvejus, kai Jūsų įmonės apyvarta nesiekia 50 000 NOK per 12 mėnesių periodą, arba jei Jūs parduodate prekes bei teikiate paslaugas, kurios yra neapmokestinamos PVM.

Pasitikrinkite, ar Jūs privalote užregistruoti savo įmonę PVM registre.

Užsiregistravę PVM registre, už parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas iš savo klientų privalote surinkti PVM. Kas antrą mėnesį Mokesčių tarnybai taip pat privalote teikti PVM ataskaitas (nor. mva-melding), kuriose turi būti nurodyta kiek PVM Jūsų įmonė yra sumokėjusi ir kiek surinkusi už prekes ir paslaugas.

Sužinokite daugiau apie PVM.

Vykdyti Jūsų kaip darbdavio pareigas

Kaip darbdavys, privalote mokėti įstatymais numatytą darbo užmokestį, sudaryti rašytines darbo sutartis bei užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas. Jūs taip pat privalote teikti būtinas ataskaitas (nor. a-melding) bei pagal numatytą tvarką išskaičiuoti ir įmokėti mokesčius iš darbuotojų atlyginimų.

Sužinokite daugiau apie savo pareigas.

Jei vykdote maitinimo įstaigų, kirpyklų, automobilių remonto, automobilių priežiūros bei grožio paslaugų veiklą, darbo vietoje privalote turėti darbuotojų sąrašą.

Jei vykdote valymo ar statybų pramonės veiklą, privalote užtikrinti, kad Jūs ir visi Jūsų darbuotojai turėtų sveikatos, darbo aplinkos bei saugos kortelę (nor. HMS-kort).

Taip galite padėti savo darbuotojams iš užsienio greitai susitvarkyti būtinus formalumus ir pradėti dirbti.

Informuoti, jei nustojote vykdyti komercinę veiklą

Kai baigiate vykdyti savo verslą, svarbu tai padaryti tinkamu būdu. Jūs galite turėti tam tikrų įsipareigojimų ir privalėti atlikti numatytus formalumus, nors ir baigėte vykdyti verslą.

800 80 000

Parašykite mums
Internetinis pokalbis (chat)

800 80 000

Parašykite mums
Internetinis pokalbis (chat)