Til forsiden

Et samarbeid mellom

SUA er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og UDI

På SUA kan du ordne alt du trenger for å jobbe i Norge. Målet er å gi deg rask saksbehandling og veiledning på flere språk.

Du kan få hjelp på SUA hvis du er utenlandsk arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, i familie med en utenlandsk arbeidstaker eller arbeidsgiver til en utenlandsk arbeidstaker.

Du finner SUA i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes.

Hva kan politiet/UDI på SUA hjelpe deg med?

  • Du kan få registreringsbevis.
  • Du kan levere dokumentasjon til søknad om oppholdstillatelse hvis du søker fra Norge.
  • Du kan bestille oppholdskort.

Hva kan Skatteetaten på SUA hjelpe deg med?

  • Du kan søke om skattekort og få norsk identitetsnummer.
  • Du kan melde flytting til Norge og få norsk identitetsnummer.