Til forsiden

Et samarbeid mellom

SUA er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og UDI

På SUA kan du ordne alt du trenger for å jobbe i Norge. Målet er å gi deg rask saksbehandling og veiledning på flere språk.

Du kan få hjelp på SUA hvis du er utenlandsk arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, i familie med en utenlandsk arbeidstaker eller arbeidsgiver til en utenlandsk arbeidstaker.

Du finner SUA i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes.

Hva kan politiet/UDI på SUA hjelpe deg med?

  • Du kan få registreringsbevis.
  • Du kan levere dokumentasjon til søknad om oppholdstillatelse hvis du søker fra Norge.
  • Du kan bestille oppholdskort hvis du har søkt oppholdstillatelse fra utlandet.

Hva kan Skatteetaten på SUA hjelpe deg med?

  • Du kan søke om skattekort og få norsk identitetsnummer.
  • Du kan melde flytting til Norge og få norsk identitetsnummer.

Ta kontakt med Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet kan hjelpe deg hvis du ikke har fått det du har krav på, mangler HMS-kort eller har spørsmål om arbeidsforhold, for eksempel om arbeidsavtale, arbeidstid eller lønnsvilkår i Norge.

På grunn av koronasituasjonen er Arbeidstilsynet ikke tilgjengelig på SUA, men du kan ta kontakt på telefon (+47) 73 19 97 00, chatFacebook, på e-post svartjenesten@arbeidstilsynet.no eller ved å sende inn et anonymt tips.