Til forsiden

Et samarbeid mellom

SUA er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og UDI

På SUA kan du ordne alt du trenger for å jobbe i Norge. Målet er å gi deg rask saksbehandling og veiledning på flere språk.

Du kan få hjelp på SUA hvis du er utenlandsk arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, i familie med en utenlandsk arbeidstaker eller arbeidsgiver til en utenlandsk arbeidstaker.

Du finner SUA i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes.

Hva kan politiet/UDI på SUA hjelpe deg med?

  • Du kan få registreringsbevis.
  • Du kan levere dokumentasjon til søknad om oppholdstillatelse hvis du søker fra Norge.
  • Du kan bestille oppholdskort.

Hva kan Skatteetaten på SUA hjelpe deg med?

  • Du kan søke om skattekort og få norsk identitetsnummer.
  • Du kan melde flytting til Norge og få norsk identitetsnummer.

Hva kan Arbeidstilsynet hjelpe deg med?

Arbeidstilsynet kan hjelpe deg hvis du har spørsmål om arbeidsforholdet ditt, for eksempel om arbeidsavtale, lønn, ferie eller overtidsbetaling. Arbeidstilsynet kan gi deg råd og veiledning, og du kan være anonym. Hvis du har et problem i arbeidsforholdet ditt bør du ta kontakt med Arbeidstilsynet så snart som mulig.

Hvis du tar kontakt med Arbeidstilsynet på Facebook, kan de svare på norsk, engelsk, polsk, litauisk, russisk, tsjekkisk og rumensk. Du kan også ta kontakt på telefon (+47) 73 19 97 00, på e-post svartjenesten@arbeidstilsynet.no eller sende inn et anonymt tips.