Til forsiden

Et samarbeid mellom

Norvegijos darbo inspekcija kviečia į informacinį susitikimą lietuvių kalba. Daugiau informacijos apie tai rasite darbo inspekcijos svetainėje.

SUA er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og UDI

På SUA kan du ordne alt du trenger for å jobbe i Norge. Målet er å gi deg rask saksbehandling og veiledning på flere språk.

Du kan få hjelp på SUA hvis du er utenlandsk arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, i familie med en utenlandsk arbeidstaker eller arbeidsgiver til en utenlandsk arbeidstaker.

Du finner SUA i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes.

Hva kan politiet/UDI på SUA hjelpe deg med?

  • Du kan få registreringsbevis.
  • Du kan levere dokumentasjon til søknad om oppholdstillatelse hvis du søker fra Norge.
  • Du kan bestille oppholdskort hvis du har søkt oppholdstillatelse fra utlandet.

Hva kan Skatteetaten på SUA hjelpe deg med?

  • Du kan søke om skattekort og få norsk identitetsnummer.
  • Du kan melde flytting til Norge og få norsk identitetsnummer.

Ta kontakt med Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet kan hjelpe deg hvis du ikke har fått det du har krav på, mangler HMS-kort eller har spørsmål om arbeidsforhold, for eksempel om arbeidsavtale, arbeidstid eller lønnsvilkår i Norge.

På grunn av koronasituasjonen er Arbeidstilsynet ikke tilgjengelig på SUA, men du kan ta kontakt på telefon (+47) 73 19 97 00, chatFacebook, på e-post svartjenesten@arbeidstilsynet.no eller ved å sende inn et anonymt tips.