Til forsiden

Et samarbeid mellom

Slik starter og driver du et foretak i Norge

Du kan starte et foretak i Norge hvis du skal drive næringsvirksomhet.

Næringsvirksomhet er arbeid hvor du blant annet har ansvar for varene eller tjenestene du selger, bruker eget utstyr og har mulighet til å gå med overskudd.

Hvis du driver næringsvirksomhet kalles du for næringsdrivende. Sjekk om du er næringsdrivende.

Usikker på om du driver næringsvirksomhet?

Hvis du kun jobber for ett foretak, ikke bruker eget utstyr og ikke er ansvarlig for det endelige resultatet, er du sannsynligvis arbeidstaker og ikke næringsdrivende. Arbeidstakere har krav på lønn og feriepenger fra arbeidsgiveren sin. Les mer om rettighetene du har som arbeidstaker.

Hvis du tror at du er arbeidstaker, men har blitt bedt om å starte foretak, kan du ta kontakt med Arbeidstilsynet på telefon (+47) 73 19 97 00 eller chat.

Slik starter du et enkeltpersonforetak

Et enkeltpersonforetak er en type foretak du kan starte i Norge. Når du driver enkeltpersonforetak kalles du også selvstendig næringsdrivende.

For å starte enkeltpersonforetak må du registrere foretaket i Brønnøysundregistrene. Da trenger du

Hvis du ikke har et identitetsnummer kan du søke om det samtidig som du registrerer foretaket.

Du må ha HMS-kort hvis du driver med renhold eller bygg- og anleggsarbeid. I noen bransjer må du ha tillatelse for å kunne drive virksomhet.

Når foretaket ditt er ferdig registrert, får du et organisasjonsnummer. Du kan ikke begynne å selge varer eller tjenester før du har et organisasjonsnummer.

Dine rettigheter som selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende har ikke samme rettigheter som en arbeidstaker. Du bør derfor selv sørge for å sette av feriepenger, tegne forsikring og spare til pensjon. Les mer om hva du har krav på når du driver enkeltpersonforetak.

Hvis du trenger veiledning, kan du ta kontakt med Altinn på telefon 800 33 840.

Dette må du gjøre når du driver enkeltpersonforetak

Betale forskuddsskatt

Du må betale forskuddsskatt samme året som du tjener penger. Hvor mye du skal betale avhenger av hvor mye du tror du kommer til å tjene.

Du må selv melde fra til Skatteetaten om hvor mye du tror du kommer til å tjene. Det kalles å søke om forskuddsskatt.

Forskuddsskatten er ikke endelig. Etter at året er ferdig, sender du inn en skattemelding med informasjon om hva du endte opp med å tjene, og Skatteetaten regner ut om du må betale mer skatt eller om du får penger igjen. Det kalles skatteoppgjør.

Hvis du har d-nummer, søker du om forskuddsskatt ved å sende inn skjema RF-1209.

Hvis du har fødselsnummer, kan du logge inn for å søke om forskuddsskatt.

Når søknaden er ferdig behandlet, får du et brev om hvor mye forskuddsskatt du skal betale. Skatten skal betales i fire like summer, og fristene er 15. mars, 15. juni, 15. september og 15. desember.

Hvis du tjener mer eller mindre enn det du skrev i søknaden, kan du logge inn for å endre forskudsskatten din eller sende inn skjema RF-1209 på nytt.

Neste år vil forskuddsskatten automatisk bli basert på det foretaket ditt tjente i år. Hvis det ikke stemmer kan du endre forskuddsskatten.

Levere skattemelding og næringsoppgave innen 31. mai

Året etter at du starter foretak må du begynne å levere skattemelding og næringsoppgave. De må leveres elektronisk innen 31. mai, også hvis du ikke har hatt inntekt.

I skattemeldingen og næringsoppgaven oppgir du blant annet hvor mye du har betalt i forskuddsskatt, hvor mye foretaket hadde i omsetning og hvilke fradrag foretaket har krav på.

Deretter får du et skatteoppgjør mellom august og oktober, som viser om du har penger til gode eller må betale restskatt. Du må sjekke at skatteoppgjøret stemmer.

Les mer om skattemelding og skatteoppgjør.

Fakturere og føre regnskap

Når du driver enkeltpersonforetak får du ikke utbetalt lønn. I stedet må du fakturere kunder for varer og tjenester du selger, eller ta betalt via et kassasystem.

Du må føre regnskap for foretaket ditt hvis du omsetter for over 50 000 kroner i året. Da må du også ta vare på regnskapsdokumentasjonen i minst fem år.

Les mer om regnskapsføring.

Registrere foretaket i Merverdiavgiftsregisteret

Du må registrere foretaket ditt i Mva-registeret hvis du omsetter for mer enn 50 000 kroner i løpet av tolv måneder, og du selger varer og tjenester som er merverdiavgiftspliktige.

Sjekk om du må registrere foretaket i Mva-registeret.

Når du er registrert, må du kreve inn merverdiavgift av kunder når du selger varer og tjenester. Du må også sende inn mva-melding til Skatteetaten annenhver måned og oppgi hvor mye mva. foretaket ditt har betalt på kjøp og krevd inn på salg.

Les mer om merverdiavgift.

Følge pliktene du har som arbeidsgiver

Er du arbeidsgiver, plikter du å betale riktig lønn, utarbeide skriftlige arbeidsavtaler og sikre et trygt arbeidsmiljø for dine ansatte. Du må også sende inn a-melding og trekke og betale inn skatt fra ansattes lønn.

Se en oversikt over pliktene dine.

Du må ha personalliste på arbeidsplassen hvis du driver serveringssted, frisørsalong, bilverksted, eller hvis du driver med skjønnhetspleie eller bilpleie.

Hvis du driver innen renhold eller bygg- og anleggsbransjen, må du sørge for at du og alle dine ansatte har HMS-kort.

Slik kan du hjelpe de utenlandske arbeidstakerne dine raskt i gang med arbeidet.

Melde fra hvis du slutter å drive næringsvirksomhet

Når du avslutter virksomheten din er det viktig at du gjør det på riktig måte. Du kan ha forpliktelser og oppgaver også etter at du har lagt ned.

800 80 000

Skriv til oss
Chat

800 80 000

Skriv til oss
Chat