Til forsiden

Et samarbeid mellom

Vet du hva dine rettigheter er når du jobber i Norge?

Arbeidstilsynet hjelper deg hvis du har spørsmål om arbeidsforholdet ditt.

Når du jobber i Norge har du blant annet rett til

  • skriftlig arbeidsavtale
  • minstelønn i noen bransjer
  • ferie og feriepenger
  • overtidsbetaling eller avspasering hvis du jobber overtid
  • HMS-kort hvis du jobber i bygg- og anleggsbransjen eller renholdsbransjen

Du finner mer informasjon om rettighetene dine på Arbeidstilsynet sine nettsider.

Du kan ta kontakt med Arbeidstilsynet på

(+47) 73 19 97 00

E-post
Chat

Du kan ta kontakt med Arbeidstilsynet på

(+47) 73 19 97 00

E-post
Chat