Link do strony głównej

Współpraca między

Umów się na wizytę na Policji lub w Urzędzie Podatkowym w SUA

Policja w SUA 

Jeśli złożyłeś podanie przed przyjazdem do Norwegii, musisz umówić się na wizytę na Policji, aby zamówić kartę pobytu.

Jeśli składasz podanie po przybyciu do Norwegii, musisz umówić się na wizytę na Policji, aby złożyć dokumenty. Sprawdź na liście kontrolnej, jakie dokumenty musisz złożyć.

Jeśli pracodawca lub zleceniodawca składa podanie w Twoim imieniu, nie musisz zamawiać wizyty, dopóki nie zostaniesz o tym powiadomiony.

Jeśli otrzymasz zezwolenie na pobyt, Policja poinformuje Urząd Podatkowy o tym, że potrzebujesz norweskiego numeru identyfikacyjnego (fødselsnummer albo D-nummer).

Obywateli brytyjskich, którzy mieszkali lub pracowali w Norwegii przed 31.12.2020 obowiązują zasady przejściowe. Przeczytaj więcej o pozwoleniu na pobyt dla obywateli brytyjskich.

Umów się na wizytę na Policji

 

Urząd Podatkowy w SUA

Musisz złożyć podanie o kartę podatkową (skattekort), jeśli będziesz pracował

Aby otrzymać kartę podatkową możesz:

Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu podania o kartę podatkową, możesz umówić się na wizytę w Urzędzie Podatkowym i wziąć ze sobą:

Umów się na wizytę w Urzędzie Podatkowym

Policja w SUA 

Musisz złożyć wniosek o kartę pobytu dla członków rodziny obywatela UE/EOG

Musisz umówić się na wizytę na Policji, aby złożyć podanie o kartę pobytu. Sprawdź na liście kontrolnej, co musisz mieć ze sobą, aby złożyć podanie o kartę pobytu dla członków rodziny.

Po wizycie na Policji w SUA zostaniesz przekierowany do okienka Urzędu Podatkowego, jeśli masz taką potrzebę. Nie musisz wtedy umawiać się na osobną wizytę w Urzędzie Podatkowym.

Umów się na wizytę na Policji

 

Urząd Podatkowy w SUA

Musisz złożyć podanie o kartę podatkową (skattekort), jeśli będziesz pracował

Musisz mieć ze sobą:

 • paszport
 • wypełniony formularz RF-1209 Podanie o kartę podatkową dla obywateli zagranicznychJeśli Twój pracodawca złożył podanie za Ciebie, nie musisz go wypełniać.
 • umowę o pracę lub pisemną ofertę pracy
 • dokumenty potwierdzające, że masz prawo pobytu w Norwegii przez minimum 6 miesięcy, np. kartę pobytu z Policji. Jeśli nie masz jeszcze karty pobytu lub karta jest starsza niż 6 miesięcy, musisz mieć ze sobą dokumenty potwierdzające, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE/EOG, i że ta osoba korzysta z prawa do swobodnego przepływu osób w UE/EOG. Sprawdź, co może posłużyć jako dokumentacja przynależności rodzinnej na liście kontrolnej UDI.

Musisz złożyć wniosek o zameldowanie, jeśli zamierzasz przebywać w Norwegii ponad 6 miesięcy

Musisz mieć ze sobą:

 • paszport
 • wypełniony formularz RF-1401 Zgłoszenie przemeldowania do Norwegii
 • dokumenty potwierdzające, że masz prawo pobytu w Norwegii przez minimum 6 miesięcy, np. kartę pobytu z Policji. Jeśli nie masz jeszcze karty pobytu lub karta jest starsza niż 6 miesięcy, musisz mieć ze sobą dokumenty potwierdzające, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE/EOG, i że ta osoba korzysta z prawa do swobodnego przepływu osób w UE/EOG. Sprawdź, co może posłużyć jako dokumentacja przynależności rodzinnej na liście kontrolnej UDI.
 • dokumentację potwierdzajacą, że będziesz przebywać w Norwegii przez minimum 6 miesięcy, na przykład umowę kupna lub najmu mieszkania/domu. Jeśli Twoje dokumenty są starsze niż 3 miesiące, powinieneś mieć ze sobą potwierdzenie ich ważności.

Umów się na wizytę w Urzędzie Podatkowym

Policja w SUA 

Musisz złożyć wniosek o kartę pobytu, jeśli zamierzasz przebywać w Norwegii ponad 3 miesiące

Musisz umówić się na wizytę na Policji, aby złożyć wniosek o kartę pobytu dla osób spoza UE/EOG pracujących w firmie zarejestrowanej w kraju UE/EOG. Sprawdź na liście kontrolnej, co musisz mieć ze sobą, aby ubiegać się o kartę pobytu.

Po wizycie na Policji w SUA zostaniesz przekierowany do okienka Urzędu Podatkowego, jeśli masz taką potrzebę. Nie musisz wtedy umawiać się na osobną wizytę w Urzędzie Podatkowym.

Umów się na wizytę na Policji

 

Urząd Podatkowy w SUA

Musisz złożyć podanie o kartę podatkową (skattekort), jeśli będziesz pracował

Musisz mieć ze sobą:

 • paszport
 • kartę pobytu lub potwierdzenie zezwolenia na pobyt w kraju UE/EOG, w którym firma jest zarejestrowana
 • wypełniony formularz RF-1209 Podanie o kartę podatkową dla obywateli zagranicznychJeśli Twój pracodawca złożył podanie za Ciebie, nie musisz go wypełniać.
 • umowę o pracę lub pisemną ofertę pracy
 • potwierdzenie zlecenia w Norwegii z podanym okresem trwania zlecenia

Musisz złożyć wniosek o zameldowanie, jeśli zamierzasz przebywać w Norwegii ponad 6 miesięcy

Musisz mieć ze sobą:

 • paszport
 • wypełniony formularz RF-1401 Zgłoszenie przemeldowania do Norwegii
 • dokumenty potwierdzające, że masz prawo pobytu w Norwegii przez minimum 6 miesięcy, np. kartę pobytu z Policji. Jeśli nie masz jeszcze karty pobytu lub jest ona jest starsza niż 6 miesięcy, musisz mieć ze sobą dokumenty potwierdzające, że masz prawo pobytu w kraju UE/EOG, w którym firma jest zarejestrowana, umowę o pracę z tą firmą, oraz potwierdzenie Twojego zlecenia w Norwegii.
 • dokumentację potwierdzajacą, że będziesz przebywać w Norwegii przez minimum 6 miesięcy, na przykład umowę kupna lub najmu mieszkania/domu. Jeśli Twoje dokumenty są starsze niż 3 miesiące, powinieneś mieć ze sobą potwierdzenie ich ważności.

Umów się na wizytę w Urzędzie Podatkowym