Link do strony głównej

Współpraca między

Umów się na wizytę na Policji lub w Urzędzie Podatkowym w SUA

Policja w SUA 

Aby otrzymać pozwolenie na pobyt, musisz wypełnić wniosek (wyłącznie w języku norweskim lub angielskim) i umówić sie na wizytę na Policji.

Jeśli składasz podanie przed przybyciem do Norwegii lub pracodawca czy zleceniodawca składa podanie w Twoim imieniu, nie musisz umawiać się na wizytę, zanim zostaniesz o tym powiadomiony.

Jeśli otrzymasz pozwolenie na pobyt, Policja poinformuje Urząd Podatkowy o tym, że potrzebujesz norweskiego numeru identyfikacyjnego (fødselsnummer albo d-nummer).

Umów się na wizytę na Policji

 

Urząd Podatkowy w SUA

Musisz złożyć podanie o kartę podatkową (skattekort), jeśli będziesz pracował

Aby otrzymać kartę podatkową możesz:

Policja w SUA 

Musisz złożyć wniosek o kartę pobytu dla członków rodziny obywatela UE/EOG

Aby otrzymać kartę pobytu, musisz wypełnić wniosek (wyłącznie w języku norweskim lub angielskim) i umówić się na wizytę na Policji.

Po wizycie na Policji w SUA zostaniesz przekierowany do okienka Urzędu Podatkowego, jeśli masz taką potrzebę. Nie musisz wtedy umawiać się na osobną wizytę w Urzędzie Podatkowym.

Umów się na wizytę na Policji

 

Urząd Podatkowy w SUA

Musisz złożyć podanie o kartę podatkową (skattekort), jeśli będziesz pracował

Musisz mieć ze sobą:

 • paszport
 • wypełniony formularz RF-1209 Podanie o kartę podatkową dla obywateli zagranicznychJeśli Twój pracodawca złożył podanie za Ciebie, nie musisz go wypełniać.
 • umowę o pracę lub pisemną ofertę pracy
 • dokumenty potwierdzające, że masz prawo pobytu w Norwegii przez minimum 6 miesięcy, np. kartę pobytu z Policji. Jeśli nie masz jeszcze karty pobytu lub karta jest starsza niż 6 miesięcy, musisz mieć ze sobą dokumenty potwierdzające, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE/EOG, i że ta osoba korzysta z prawa do swobodnego przepływu osób w UE/EOG. Sprawdź, co może posłużyć jako dokumentacja przynależności rodzinnej na liście kontrolnej UDI.

Musisz złożyć wniosek o zameldowanie, jeśli zamierzasz przebywać w Norwegii ponad 6 miesięcy

Musisz mieć ze sobą:

 • paszport
 • wypełniony formularz RF-1401 Zgłoszenie przemeldowania do Norwegii
 • dokumenty potwierdzające, że masz prawo pobytu w Norwegii przez minimum 6 miesięcy, np. kartę pobytu z Policji. Jeśli nie masz jeszcze karty pobytu lub karta jest starsza niż 6 miesięcy, musisz mieć ze sobą dokumenty potwierdzające, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE/EOG, i że ta osoba korzysta z prawa do swobodnego przepływu osób w UE/EOG. Sprawdź, co może posłużyć jako dokumentacja przynależności rodzinnej na liście kontrolnej UDI.
 • dokumentację potwierdzajacą, że będziesz przebywać w Norwegii przez minimum 6 miesięcy, na przykład umowę kupna lub najmu mieszkania/domu. Jeśli Twoje dokumenty są starsze niż 3 miesiące, powinieneś mieć ze sobą potwierdzenie ich ważności.

Umów się na wizytę w Urzędzie Podatkowym

Policja w SUA 

Musisz złożyć wniosek o kartę pobytu, jeśli zamierzasz przebywać w Norwegii ponad 3 miesiące

Aby otrzymać kartę pobytu, musisz wypełnić wniosek (wyłącznie w języku norweskim lub angielskim) i umówić się na wizytę na Policji.

Po wizycie na Policji w SUA zostaniesz przekierowany do okienka Urzędu Podatkowego, jeśli masz taką potrzebę. Nie musisz wtedy umawiać się na osobną wizytę w Urzędzie Podatkowym.

Umów się na wizytę na Policji

 

Urząd Podatkowy w SUA

Musisz złożyć podanie o kartę podatkową (skattekort), jeśli będziesz pracował

Musisz mieć ze sobą:

 • paszport
 • kartę pobytu lub potwierdzenie zezwolenia na pobyt w kraju UE/EOG, w którym firma jest zarejestrowana
 • wypełniony formularz RF-1209 Podanie o kartę podatkową dla obywateli zagranicznychJeśli Twój pracodawca złożył podanie za Ciebie, nie musisz go wypełniać.
 • umowę o pracę lub pisemną ofertę pracy
 • potwierdzenie zlecenia w Norwegii z podanym okresem trwania zlecenia

Musisz złożyć wniosek o zameldowanie, jeśli zamierzasz przebywać w Norwegii ponad 6 miesięcy

Musisz mieć ze sobą:

 • paszport
 • wypełniony formularz RF-1401 Zgłoszenie przemeldowania do Norwegii
 • dokumenty potwierdzające, że masz prawo pobytu w Norwegii przez minimum 6 miesięcy, np. kartę pobytu z Policji. Jeśli nie masz jeszcze karty pobytu lub jest ona jest starsza niż 6 miesięcy, musisz mieć ze sobą dokumenty potwierdzające, że masz prawo pobytu w kraju UE/EOG, w którym firma jest zarejestrowana, umowę o pracę z tą firmą, oraz potwierdzenie Twojego zlecenia w Norwegii.
 • dokumentację potwierdzajacą, że będziesz przebywać w Norwegii przez minimum 6 miesięcy, na przykład umowę kupna lub najmu mieszkania/domu. Jeśli Twoje dokumenty są starsze niż 3 miesiące, powinieneś mieć ze sobą potwierdzenie ich ważności.

Umów się na wizytę w Urzędzie Podatkowym