Nuoroda į pagrindinį puslapį

Paslaugų centre bendradarbiauja

Rezervuokite laiką vizitui policijoje arba Mokesčių tarnyboje SUA paslaugų centre

Policija SUA paslaugų centre

Jei Norvegijoje ketinate būti ilgiau nei 3 mėnesius, privalote gauti registracijos liudijimą

Siekiant gauti registracijos liudijimą, privalote užsiregistruoti (tik norvegų arba anglų k.) ir rezervuoti laiką vizitui policijoje.

Jei po vizito SUA paslaugų centro policijos skyriuje Jums reikės kreiptis į Mokesčių tarnybą, ten būsite nukreipti be išankstinės registracijos. Atskiro laiko vizitui į Mokesčių tarnybą Jums rezervuoti nereikia.

Mokesčių tarnyba SUA paslaugų centre 

Jei ketinate dirbti, turite pateikti prašymą išduoti mokesčių išskaičiavimo kortelę

Su savimi privalote turėti

Jei ketinate vykdyti verslą, turite atvykti asmens tapatybės patikrinimui

Su savimi privalote turėti

 • pasą arba asmens tapatybės kortelę

Jei Norvegijoje ketinate būti ilgiau nei 6 mėnesius, turite čia deklaruoti gyvenamąją vietą

Su savimi privalote turėti

 • pasą arba asmens tapatybės kortelę
 • užpildytą RF-1401 Melding om flytting til Norge
 • dokumentus, pagrindžiančius Jūsų teisę būti Norvegijoje mažiausiai 6 mėnėsius, pavyzdžiui, registracijos liudijimą iš policijos. Jei registracijos liudijimo neturite, arba jei jis išduotas seniau nei prieš 30 dienų, privalote su savimi turėti kitus Jūsų teisę būti Norvegijoje pagrindžiančius dokumentus. Daugiau informacijos apie tai, kokie tai gali būti dokumentai, rasite Imigracijos direktorato svetainėje.
 • dokumentus, patvirtinančius, kad Norvegijoje ketinate būti mažiausiai 6 mėnesius, pvz.:
  • būsto pirkimo arba nuomos sutartį 
  • darbo sutartį
  • darbo užsakymo patvirtinimą iš personalo nuomos įmonės
  • mokslo įstaigos patvirtinimą apie studijas

  Jei Jūsų dokumentai yra išduoti seniau nei prieš 3 mėnesius, privalote turėti patvirtinimą, jog jie vis dar yra galiojantys.