Nuoroda į pagrindinį puslapį

Paslaugų centre bendradarbiauja

Rezervuokite laiką vizitui policijoje arba Mokesčių tarnyboje SUA paslaugų centre

Policija SUA paslaugų centre 

Jei dėl leidimo gyventi šalyje kreipiatės prieš atvykdami į Norvegiją, turite rezervuoti laiką policijoje dėl kortelės, patvirtinančios teisę gyventi Norvegijoje, užsakymo.

Jei dėl leidimo gyventi šalyje kreipiatės iš Norvegijos, turite rezervuoti laiką policijoje ir pristatyti reikiamus dokumentus. Daugiau informacijos apie tai, kokius dokumentus privalote pristatyti, rasite Imigracijos direktorato svetainėje.

Jei Jūsų darbdavys ar užsakovas teikia prašymą Jūsų vardu, Jums nereikia rezervuoti laiko vizitui tol, kol nebūsite apie tai informuoti.

Kai atvyksite į policiją, policija informuos Mokesčių tarnybą, kad Jums yra reikalingas norvegiškas asmens kodas arba d numeris.

Didžiosios Britanijos piliečiams, kurie gyveno ar dirbo Norvegijoje iki 2020 gruodžio 31 dienos, galioja pereinamosios taisyklės. Sužinokite daugiau apie Jungtinės Karalystės piliečiams privalomus leidimus gyventi Norvegijoje.

Rezervuokite laiką į policiją

 

Mokesčių tarnyba SUA paslaugų centre

Jei ketinate dirbti, turite pateikti prašymą išduoti mokesčių išskaičiavimo kortelę

Kad gautumėte mokesčių kortelę, galite:

Jei Jums yra reikalinga pagalba pateikti prašymą išduoti mokesčių išskaičiavimo kortelę, galite rezervuoti laiką vizitui į Mokeščių tarnybą ir su savimi turėti:

Rezervuokite laiką vizitui į Mokesčių tarnybą

Policija SUA paslaugų centre 

Privalote kreiptis dėl leidimo gyventi šalyje, skirto ES/EEE šalies piliečių šeimos nariams

Turite rezervuoti laiką į policiją ir kreiptis dėl leidimo gyventi šalyje. Daugiau informacijos apie tai, kokius dokumentus privalote pristatyti, rasite Imigracijos direktorato svetainėje.

Jei po vizito SUA paslaugų centro policijos skyriuje Jums reikės kreiptis į Mokesčių tarnybą, ten būsite nukreipti be išankstinės registracijos. Atskiro laiko vizitui į Mokesčių tarnybą Jums rezervuoti nereikia.

Rezervuokite laiką į policiją

 

Mokesčių tarnyba SUA paslaugų centre

Jei ketinate dirbti, turite pateikti prašymą išduoti mokesčių išskaičiavimo kortelę

Su savimi privalote turėti

 • pasą
 • užpildytą prašymą išduoti mokesčių išskaitymo kortelę (forma RF-1209)Jei šį prašymą Jūsų vardu pateikė darbdavys, Jums pildyti šios formos nebereikia.
 • darbo sutartį arba įdarbinimo pasiūlymą
 • dokumentus, pagrindžiančius Jūsų teisę būti Norvegijoje mažiausiai 6 mėnėsius, pavyzdžiui, teisę gyventi Norvegijoje patvirtinančią kortelę, kurią išduoda policija. Jei šios kortelės dar neturite, ar jei ji išduota seniau nei prieš 6 mėnesius, privalote su savimi turėti dokumentus, įrodančius Jūsų giminystės ryšius su ES/EES šalies piliečiu, bei tai, jog Jūsų šeimos narys šiuo atveju naudojasi ES/EES piliečio teisėmis. Daugiau informacijos apie tai, kokie tai gali būti dokumentai, rasite Imigracijos direktorato svetainėje.

Jei Norvegijoje ketinate būti ilgiau nei 6 mėnesius, turite čia deklaruoti gyvenamąją vietą

Su savimi privalote turėti

 • pasą
 • užpildytą pranešimą apie persikėlimą į Norvegiją, t.y. gyvenamosios vietos deklaraciją (formą RF-1401)
 • dokumentus, pagrindžiančius Jūsų teisę būti Norvegijoje mažiausiai 6 mėnėsius, pavyzdžiui, teisę gyventi Norvegijoje patvirtinančią kortelę, kurią išduoda policija. Jei šios kortelės dar neturite, ar jei ji išduota seniau nei prieš 6 mėnesius, privalote su savimi turėti dokumentus, įrodančius Jūsų giminystės ryšius su ES/EES šalies piliečiu, bei tai, jog Jūsų šeimos narys šiuo atveju naudojasi ES/EES piliečio teisėmis. Daugiau informacijos apie tai, kokie tai gali būti dokumentai, rasite Imigracijos direktorato svetainėje.
 • dokumentus, patvirtinančius, kad Norvegijoje ketinate būti mažiausiai 6 mėnesius, pvz. būsto pirkimo arba nuomos sutartį. Jei Jūsų dokumentai yra išduoti seniau nei prieš 3 mėnesius, privalote turėti patvirtinimą, jog jie vis dar yra galiojantys.

Rezervuokite laiką vizitui į Mokesčių tarnybą

Policija SUA paslaugų centre 

Privalote keiptis dėl leidimo gyventi šalyje, jei Norvegjoje ketinate būti ilgiau nei 3 mėnesius

Turite rezervuoti laiką į policiją ir kreiptis dėl leidimo gyventi šalyje, skirto ES/EEE nepriklausančių šalių piliečiams, kurie dirba ES/EEE šalyje registruotose įmonėse. Daugiau informacijos apie tai, kokius dokumentus privalote pristatyti, rasite Imigracijos direktorato svetainėje.

Jei po vizito SUA paslaugų centro policijos skyriuje Jums reikės kreiptis į Mokesčių tarnybą, ten būsite nukreipti be išankstinės registracijos. Atskiro laiko vizitui į Mokesčių tarnybą Jums rezervuoti nereikia.

Rezervuokite laiką į policiją

 

Mokesčių tarnyba SUA paslaugų centre

Jei ketinate dirbti, turite pateikti prašymą išduoti mokesčių išskaičiavimo kortelę

Su savimi privalote turėti

 • pasą
 • leidimą gyventi arba teisę gyventi ES/EEE šalyje, kurioje yra registruota darbdavio įmonė, patvirtinančią kortelę
 • užpildytą prašymą išduoti mokesčių išskaitymo kortelę (forma RF-1209)Jei šį prašymą Jūsų vardu pateikė darbdavys, Jums pildyti šios formos nebereikia.
 • darbo sutartį arba įdarbinimo pasiūlymą
 • konkretaus darbo užsakymo Norvegijoje patvirtinimą, kuriame būtų nurodyti terminai

Jei Norvegijoje ketinate būti ilgiau nei 6 mėnesius, turite čia deklaruoti gyvenamąją vietą

Su savimi privalote turėti

 • pasą
 • užpildytą pranešimą apie persikėlimą į Norvegiją, t.y. gyvenamosios vietos deklaraciją (formą RF-1401)
 • dokumentus, pagrindžiančius Jūsų teisę būti Norvegijoje mažiausiai 6 mėnėsius, pavyzdžiui, teisę gyventi Norvegijoje patvirtinančią kortelę, kurią išduoda policija. Jei šios kortelės dar neturite, ar jei ji išduota seniau nei prieš 6 mėnesius, privalote su savimi turėti dokumentus, pagrindžiančius Jūsų teisę būti ES/EEE šalyje, kurioje yra registruota darbdavio įmonė, darbo sutartį su šia įmone bei dokumentus, įrodančius konkretų darbo užsakymą Norvegijoje.
 • dokumentus, patvirtinančius, kad Norvegijoje ketinate būti mažiausiai 6 mėnesius, pvz. būsto pirkimo arba nuomos sutartį. Jei Jūsų dokumentai yra išduoti seniau nei prieš 3 mėnesius, privalote turėti patvirtinimą, jog jie vis dar yra galiojantys.

Rezervuokite laiką vizitui į Mokesčių tarnybą