Til forsiden

Et samarbeid mellom

Huskeliste for utenlandske arbeidstakere fra land utenfor EU/EØS

Dette må du gjøre når du skal jobbe i Norge.

Du må ha et identitetsnummer

Alle som jobber i Norge, må ha et norsk identitetsnummer (d-nummer eller fødselsnummer). Når du får oppholdstillatelse, gir UDI beskjed til Skatteetaten om at du trenger et identitetsnummer.

Hvis du skal være i Norge mindre enn 6 måneder, får du et d-nummer i posten.

Hvis du skal være i Norge mer enn 6 måneder, vil Skatteetaten vurdere om du skal registreres som bosatt i Norge, basert på hvilken type oppholdstillatelse du har. Hvis du blir registrert som bosatt, får du et fødselsnummer i posten.

Les mer om d-nummer og fødselsnummer.

Du bør bli elektronisk bruker

Å være elektronisk bruker vil si at du kan logge deg inn på offentlige nettsider for å bruke deres tjenester. Du kan blant annet sjekke skattemeldingen, endre adresse og bestille attester på nett. Du får også skattemelding og skatteoppgjør raskere.

Ikke del innloggingsinformasjon med andre.

Les mer om å bli elektronisk bruker.

Du må ha et skattekort

Et skattekort viser arbeidsgiveren din hvor mye skatt som skal trekkes av lønnen din. Når du har fødselsnummer eller d-nummer, kan du bli elektronisk bruker og søke om skattekort på nett. Du kan også be arbeidsgiveren din om å søke om skattekort for deg på nett.

Når søknaden om skattekort er behandlet, får du et brev som viser hvor mye skatt du skal betale. Arbeidsgiveren din henter skattekortet ditt på nett. Hvis du ikke automatisk får nytt skattekort neste år, må du søke om det.

Du må velge hvordan du vil betale skatt

Som utenlandsk arbeidstaker i Norge, kan du velge mellom to ulike måter å betale skatt på: forenklet skatteordning og ordinær skatteordning. Det kan være stor forskjell på hvor mye skatt du må betale i de to skatteordningene. Du må selv sjekke hvilken måte som lønner seg for deg.

1. Forenklet skatteordning

De fleste utenlandske arbeidstakerne som er nye i Norge blir automatisk med i en frivillig skatteordning som heter kildeskatt på lønn når de søker om skattekort. I denne skatteordningen betaler du en fast prosent skatt som arbeidsgiveren din trekker av lønnen din. Du kan ikke kreve noen fradrag.

Sommeren året etter du har jobbet får du en skattekvittering som viser hvor mye lønn og skatt arbeidsgiveren din har rapportert til Skatteetaten.

Hvis du ikke vil være med i kildeskatt på lønn-ordningen, kan du velge deg ut av ordningen og betale skatt etter ordinære regler. Du kan velge deg ut når du søker om skattekort, ved å endre skattekortet ditt eller ved å logge deg inn på Skatteetatens sider.

Hvis du velger deg ut, kan du ikke velge deg inn igjen for det samme året.

Les mer om kildeskatt på lønn.

2. Ordinær skatteordning

I ordinær skatteordning justeres skatten etter hvor mye du tjener i løpet av et år. Du kan ha rett på fradrag. Når du er med i ordinær skatteordning, får du en skattemelding i mars eller april hvert år. Skattemeldingen skal vise hva du eide og tjente i Norge og i utlandet i fjor.

Hvis du er elektronisk bruker, får du en SMS eller e-post når skattemeldingen er klar. Hvis du ikke er elektronisk bruker, får du skattemeldingen i posten. Du må sjekke at tallene i skattemeldingen stemmer. Hvis alt stemmer, trenger du ikke å gjøre noe. Hvis du gjør endringer i skattemeldingen, må du levere den innen 30. april.

Etter at du har fått skattemeldingen, får du et skatteoppgjør. Skatteoppgjøret viser om du har betalt for mye eller for lite skatt. Hvis du har betalt for lite skatt, må du betale det du skylder. Hvis du har betalt for mye skatt, får du penger tilbake.

Les mer om ordinær skatt.

Du må sjekke at du får det du har krav på i arbeidsforholdet ditt

Alle som jobber i Norge, har krav på et trygt arbeidsforhold. Det betyr at du har krav på lønn, en arbeidsavtale og et arbeidsmiljø som er i tråd med norske regler. I noen bransjer skal du ha minstelønn og HMS-kort som viser hvem du er og hvor du jobber.

Hvis du har spørsmål om arbeidsforholdet ditt, kan du lese mer om rettighetene dine eller ta kontakt med Arbeidstilsynet på telefon (+47) 73 19 97 00. Du kan også besøke Arbeidstilsynet på SUA. Se Arbeidstilsynets åpningstider på SUA.

Du må holde oss oppdatert om hvor du bor

Du må melde fra til Skatteetaten om hvor du bor i Norge. Hvis du ønsker å få posten din til en annen adresse enn der du bor, må du oppgi en postadresse. Pass også på at du skriver navnet ditt på postkassen slik at posten kommer frem til deg. Hvis du har et fødselsnummer, må du huske å gi beskjed hvis du flytter ut av Norge.

Du kan endre adresse og lese mer om flytting på Skatteetatens sider.

Har du spørsmål om å jobbe i Norge?

Du kan ta kontakt med Arbeidstilsynet på

(+47) 73 19 97 00

E-post
Chat