Til forsiden

Et samarbeid mellom

Bestill time hos politiet eller Skatteetaten på SUA

Politiet på SUA 

Hvis du søker før du kommer til Norge, må du bestille time hos politiet for å bestille oppholdskort.

Hvis du søker når du er i Norge, må du bestille time hos politiet for å levere dokumentasjon. Se sjekkliste for hvilken dokumentasjon du må levere.

Hvis arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren din søker for deg, trenger du ikke å bestille time før du får beskjed om det.

Hvis du får en oppholdstillatelse, gir utlendingsmyndighetene beskjed til Skatteetaten om at du trenger et norsk identitetsnummer (fødselsnummer eller d-nummer).

Det er overgangsregler for britiske borgere som bodde eller jobbet i Norge innen 31.12.2020. Les mer om oppholdstillatelse for britiske borgere.

Bestill time hos politiet

 

Skatteetaten på SUA

Du må søke om skattekort hvis du skal jobbe

For å få skattekort kan du

Hvis du trenger hjelp til å søke om skattekort, kan du bestille time hos Skatteetaten og ha med deg

Bestill time hos Skatteetaten

Politiet på SUA 

Du må søke om oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere

Du må bestille time hos politiet for å søke om oppholdskort. Se sjekkliste for hva du må ha med deg for å søke om oppholdskort for familiemedlemmer.

Etter timen din hos politiet på SUA vil du bli sendt videre til Skatteetaten sin skranke hvis du trenger det. Du trenger ikke å bestille egen time hos Skatteetaten.

Bestill time hos politiet

 

Skatteetaten på SUA

Du må søke om skattekort hvis du skal jobbe

Du må ha med deg

 • pass
 • ferdig utfylt RF-1209 Søknad om skattekort for utenlandske borgereHvis arbeidsgiveren din har søkt for deg, trenger du ikke å fylle ut dette skjemaet.
 • arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud
 • dokumentasjon på at du har oppholdsrett i Norge i minst 6 måneder, for eksempel oppholdskort fra politiet. Hvis du ikke har oppholdskort enda eller oppholdskortet er eldre enn 6 måneder, må du ta med dokumentasjon på at du er i familie med EU/EØS-borgeren og på at familiemedlemmet ditt bruker sine EU/EØS-rettigheter. Se hva du kan bruke som dokumentasjon på familietilknytning i UDI sine sjekklister.

Du må melde flytting hvis du skal være i Norge over 6 måneder

Du må ha med deg

 • pass
 • ferdig utfylt RF-1401 Melding om flytting til Norge
 • dokumentasjon på at du har oppholdsrett i Norge i minst 6 måneder, for eksempel oppholdskort fra politiet. Hvis du ikke har oppholdskort enda eller oppholdskortet er eldre enn 6 måneder, må du ta med dokumentasjon på at du er i familie med EU/EØS-borgeren og på at familiemedlemmet ditt bruker sine EU/EØS-rettigheter. Se hva du kan bruke som dokumentasjon på familietilknytning i UDI sine sjekklister.
 • dokumentasjon som viser at du skal være i Norge i minst 6 måneder, for eksempel kontrakt på kjøp eller leie av bolig. Hvis dokumentasjonen din er eldre enn 3 måneder, bør du ta med bekreftelse på at den fortsatt er gyldig.

Bestill time hos Skatteetaten

Politiet på SUA 

Du må søke om oppholdskort hvis du skal være i Norge over 3 måneder

Du må bestille time hos politiet for å søke om oppholdskort for personer fra utenfor EU/EØS som jobber i et EU/EØS-foretak. Se sjekkliste for hva du må ha med deg for å søke om oppholdskort.

Etter timen din hos politiet på SUA vil du bli sendt videre til Skatteetaten sin skranke hvis du trenger det. Du trenger ikke å bestille egen time hos Skatteetaten.

Bestill time hos politiet

 

Skatteetaten på SUA

Du må søke om skattekort hvis du skal jobbe

Du må ha med deg

 • pass
 • oppholdskort eller bekreftelse på oppholdstillatelse fra landet der EU/EØS-foretaket er etablert
 • ferdig utfylt RF-1209 Søknad om skattekort for utenlandske borgereHvis arbeidsgiveren din har søkt for deg, trenger du ikke å fylle ut dette skjemaet.
 • arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud
 • dokumentasjon på oppdrag i Norge som viser oppdragets varighet

Du må melde flytting hvis du skal være i Norge over 6 måneder

Du må ha med deg

 • pass
 • ferdig utfylt RF-1401 Melding om flytting til Norge
 • dokumentasjon på at du har oppholdsrett i Norge i minst 6 måneder, for eksempel oppholdskort fra politiet. Hvis du ikke har oppholdskort enda eller oppholdskortet er eldre enn 6 måneder, må du ta med dokumentasjon som viser at du har oppholdsrett i landet der EU/EØS-foretaket er etablert, arbeidskontrakten du har med EU/EØS-foretaket og dokumentasjon på oppdraget ditt i Norge.
 • dokumentasjon som viser at du skal være i Norge i minst 6 måneder, for eksempel kontrakt på kjøp eller leie av bolig. Hvis dokumentasjonen din er eldre enn 3 måneder, bør du ta med bekreftelse på at den fortsatt er gyldig.

Bestill time hos Skatteetaten