Til forsiden

Et samarbeid mellom

Bestill time hos politiet eller Skatteetaten på SUA

Politiet på SUA

Du må få registreringsbevis hvis du skal være i Norge over 3 måneder

For å få registreringsbevis må du registrere deg og bestille time hos politiet.

Etter timen din hos politiet på SUA vil du bli sendt videre til Skatteetaten sin skranke hvis du trenger det. Du trenger ikke å bestille egen time hos Skatteetaten.

Skatteetaten på SUA 

Du må søke om skattekort hvis du skal jobbe

Du må ha med deg

 • pass eller nasjonalt ID-kort
 • ferdig utfylt RF-1209 Søknad om skattekort for utenlandske borgere. Hvis arbeidsgiveren din har søkt for deg, trenger du ikke å fylle ut dette skjemaet.
 • arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud
  • hvis du jobber i et EU/EØS-foretak og er sendt på oppdrag i Norge, må du også ha med deg oppdragskontrakt

Du må på ID-kontroll hvis du skal drive næringsvirksomhet

Du må ha med deg

 • pass eller nasjonalt ID-kort

Du må melde flytting hvis du skal være i Norge over 6 måneder

Du må ha med deg

 • pass eller nasjonalt ID-kort
 • ferdig utfylt RF-1401 Melding om flytting til Norge
 • dokumentasjon på at du har oppholdsrett i Norge i minst 6 måneder, for eksempel registreringsbevis fra politiet. Hvis du ikke har registreringsbevis enda eller registreringsbeviset er eldre enn 30 dager, må du ha med dokumentasjon på at du har oppholdsrett i Norge. Se hva du kan bruke som dokumentasjon på oppholdsrett i UDI sine sjekklister.
 • dokumentasjon på at du skal være i Norge i minst 6 måneder, for eksempel
  • kontrakt på kjøp eller leie av bolig 
  • arbeidskontrakt
  • oppdragsbekreftelse fra et bemanningsbyrå
  • studiebekreftelse

  Hvis dokumentasjonen din er eldre enn 3 måneder, bør du ta med bekreftelse på at den fortsatt er gyldig.