Til forsiden

Et samarbeid mellom

Bestill time hos politiet eller Skatteetaten på SUA

Politiet på SUA

Du må få registreringsbevis hvis du skal være i Norge over 3 måneder

Se sjekkliste for hva du må ha med deg for å få registreringsbevis.

Etter timen din hos politiet på SUA vil du bli sendt videre til Skatteetaten sin skranke hvis du trenger det. Du trenger ikke å bestille egen time hos Skatteetaten.

Skatteetaten på SUA 

Du må søke om skattekort hvis du skal jobbe

Du må ha med deg

 • pass eller nasjonalt ID-kort
 • ferdig utfylt RF-1209 Søknad om skattekort for utenlandske borgere. Hvis arbeidsgiveren din har søkt for deg, trenger du ikke å fylle ut dette skjemaet.
 • arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud
  • hvis du jobber i et EU/EØS-foretak og er sendt på oppdrag i Norge, må du også ha med deg oppdragskontrakt

Du må på ID-kontroll hvis du skal drive næringsvirksomhet

Du må ha med deg

 • pass eller nasjonalt ID-kort

Du må melde flytting hvis du skal være i Norge over 6 måneder

Du må ha med deg

 • pass eller nasjonalt ID-kort
 • ferdig utfylt RF-1401 Melding om flytting til Norge
 • dokumentasjon på at du har oppholdsrett i Norge i minst 6 måneder, for eksempel registreringsbevis fra politiet. Hvis du ikke har registreringsbevis enda eller registreringsbeviset er eldre enn 30 dager, må du ha med dokumentasjon på at du har oppholdsrett i Norge. Se hva du kan bruke som dokumentasjon på oppholdsrett i UDI sine sjekklister.
 • dokumentasjon på at du skal være i Norge i minst 6 måneder, for eksempel
  • kontrakt på kjøp eller leie av bolig 
  • arbeidskontrakt
  • oppdragsbekreftelse fra et bemanningsbyrå
  • studiebekreftelse

  Hvis dokumentasjonen din er eldre enn 3 måneder, bør du ta med bekreftelse på at den fortsatt er gyldig.