Hva er Servicesenter for utenlandske arbeidstakere?

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. Velg by for åpningstider og kart: OSLOSTAVANGERBERGENTRONDHEIMKIRKENES

Årsrapport 2017

Hvem kan bruke servicesenteret?

 • Personer fra EU/EØS som skal arbeide i Norge, og familiemedlemmene deres
 • Personer fra land utenfor EU/EØS som skal søke oppholdstillatelse for å arbeide i Norge, og familiemedlemmene deres
 • Arbeidsgivere til målgruppene beskrevet over

Servicesenteret i Kirkenes betjener i tillegg russiske statsborgere fra Barentsregionen, russiske grensependlere bosatt i Barentsregionen og russiske torghandlere. Dette gjelder kun personer som skal jobbe i Nordland, Troms eller Finnmark.

Hva kan servicesenteret hjelpe deg med?

Hva må du gjøre?

Hvis du er fra EU/EØS og skal få utstedt registreringsbevis:
 • Du må bestille time for oppmøte på søknadsportalen (velg by og SUA-senter). Dette må du gjøre før du kommer på servicesenteret.
 • Du må ha med deg nødvendige papirer. Se UDIs sjekklister på www.udi.no/sjekklister for hvilke som gjelder for deg.
Hvis du er fra land utenfor EU/EØS og skal søke om oppholdstillatelse:
 • Du må bestille time for oppmøte på søknadsportalen (velg by og SUA-senter). Dette må du gjøre før du kommer på servicesenteret.
 • Du må ha med deg nødvendige papirer. Se UDIs sjekklister på www.udi.no/sjekklister for hvilke som gjelder for deg.
Hvis du er fra land utenfor EU/EØS og skal bestille oppholdskort:
 • Du må bestille time for oppmøte på søknadsportalen (velg by og SUA-senter). Dette må du gjøre før du kommer på servicesenteret.
 • Du må ha med gyldig pass.
Hvis du skal søke om skattekort
 • Du må møte opp på SUA-senteret, trekke kølapp og levere søknad om skattekort på skjema RF-1209. Arbeidsgiveren din kan også søke om skattekort elektronisk på dine vegne før du møter på SUA-senteret.
 • Du må ha med deg:
  • Gyldig legitimasjon
  • Arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud. Ved oppdrag for bemanningsforetak må du i tillegg ha med oppdragsbekreftelse
  • Hvis du er fra land utenfor EU/EØS må du dokumentere at du har en oppholdstillatelse med rett til å arbeide i Norge
 • Du vil samtidig få et norsk identitetsnummer (D-nummer eller personnummer):
Hvis du skal melde flytting til Norge
 • Du må møte opp på SUA-senteret, trekke kølapp og levere søknad om flytting fra utlandet på skjema RF-1401
 • Du må ha med deg:
  • Gyldig legitimasjon
  • Registreringsbevis utstedt av politiet (gjelder personer fra EU/EØS) eller oppholdstillatelse/oppholdskort (gjelder personer fra land utenfor EU/EØS)
  • Gyldig kontrakt på kjøp av bolig eller leiekontrakt for bolig som gjelder for minst 6 måneder
  • Dersom du skal jobbe i Norge må du også ta med deg arbeidskontrakt som er gyldig for 6 måneder eller mer. Dersom kontrakten din er eldre enn 3 måneder må du ha med en bekreftelse fra arbeidsgiver som viser at kontrakten fortsatt er gyldig
  • Ved arbeidsoppdrag for bemanningsforetak må du ha med deg oppdragsbekreftelse med varighet på minst 6 måneder
  • Driver du egen næringsvirksomhet må du ha med bekreftelse på dette
  • Bekreftelse på studieplass dersom du skal studere
  • Eventuell annen dokumentasjon som viser at du skal oppholde deg i Norge i 6 måneder eller mer

Dersom et barn under 18 år flytter alene til Norge for å bo sammen med mor, far eller et annet familiemedlem, bør det legges frem dokumentasjon som viser at barnet har til hensikt å bo i Norge i 6 måneder eller mer. Dette kan for eksempel være bekreftelse fra barnehage, skole eller helsestasjon.

Hvis du har spørsmål om arbeidsforholdet ditt:

 • Du må møte opp på senteret og trekke kølapp til Arbeidstilsynet. På SUA kan du også få informasjon om rettigheter og plikter i arbeidsforholdet ditt, og du kan melde fra om kritikkverdige arbeidsmiljøforhold.