Godziny otwarcia w okresie świątecznym

Centra Obsługi Pracowników Zagranicznych w Oslo, Stavanger, Bergen i Trondheim będą nieczynne od 24 grudnia. Zapraszamy ponownie od 2 stycznia 2017 r.Czym zajmuje się Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych?

Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych (SUA)  to miejsce,  będące wynikiem współpracy Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet), Policji (politiet), Urzędu Podatkowego (Skatteetaten) oraz Urzędu  Imigracyjnego (UDI), w którym  przyjeżdzający do Norwegii do
pracy obcokrajowcy mogą uzyskać  informacje oraz złożyć podania. Podania rozpatrywane są w krótkim czasie. Wybierz miasto, aby zobaczyć godziny pracy oraz mapkę: OSLO - STAVANGER - BERGEN - TRONDHEIM - KIRKENES.

Kto może korzystać z Centrum?

 • Obywatele krajów UE/EOG, przyjeżdżający do Norwegii w celu pracy, oraz ich rodziny
 • Obywatele krajów spoza UE/EOG, składający podanie o zezwolenie na pracę w Norwegii, oraz ich rodziny
 • Pracodawcy wyżej wymienionych grup

Centrum w Kirkenes obsługuje także obywateli rosyjskich z regionu Morza Barentsa dojeżdżających do pracy w Norwegii oraz obywateli rosyjskich zajmujących się handlem na placach targowych. Dotyczy osób pracujących w Nordland, Troms lub Finnmark.

W Centrum możesz:

Jak postępować?

Jeśli jesteś obywatelem kraju UE/EOG i potrzebujesz świadectwa rejestracji:
 • Musisz zarejestrować się przez Internet i umówić na wizytę na portalu rejestracji.
  Rejestracja jest niezbędna i trzeba jej dokonać przed przyjściem do Centrum.
 • Listę potrzebnych dokumentów znajdziesz tutaj: udi.no/sjekklister
Jeśli jesteś obywatelem kraju spoza UE/EOG i składasz podanie o zezwolenie na pobyt:
 • Musisz zarejestrować się przez Internet i umówić na wizytę na portalu rejestracji.
  Rejestracja jest niezbędna i trzeba jej dokonać przed przyjściem do Centrum.
 • Listę potrzebnych dokumentów znajdziesz tutaj: udi.no/sjekklister
Jeśli jesteś obywatelem kraju spoza UE/EOG i ubiegasz się o kartę pobytu:
 • Musisz zarejestrować się przez Internet i umówić na wizytę na portalu rejestracji.
  Rejestracja jest niezbędna i trzeba jej dokonać przed przyjściem do Centrum.
 • Ze sobą musisz mieć ważny paszport.
Jeśli składasz podanie o kartę podatkową
 • Zgłoś się do Centrum, pobierz numerek i złóż podanie o kartę podatkową na formularzu RF-1209
 • Weź ze sobą:
  - Ważny paszport lub dokument tożsamości
  - Umowę o pracę lub pisemną ofertę pracy (osoby zatrudnione w agencjach pracy muszą dodatkowo przedstawić potwierdzenie zlecenia)
  - Obywatele krajów spoza UE/EOG muszą dodatkowo przedstawić zezwolenie na pracę
 • Jeśli składasz podanie o kartę podatkową jednocześnie zostanie Ci przyznany D-nummer/personnummer:
Jeśli składasz podanie o zameldowanie w Norwegii
 • Zgłoś się do Centrum, pobierz numerek i złóż podanie o zameldowanie na formularzu RF-1401
 • Weź ze sobą:
  - Ważny paszport lub dokument tożsamości
  - Świadectwo rejestracji z policji (dotyczy obywateli krajów UE/EOG) lub zezwolenie na pobyt/kartę pobytu (dotyczy obywateli krajów spoza UE/EOG)

  - Umowę potwierdzającą zakup mieszkania lub umowę najmu ważną minimum 6 miesięcy (nie dotyczy jeśli dziecko lub małżonek będzie mieszkał razem z rodzicami lub współmałżonkiem)
  - Jeśli podejmujesz pracę w Norwegii, musisz przedstawić umowę o pracę na minimum 6 miesięcy. Jeśli umowa jest starsza niż 3 miesiące, musisz mieć ze sobą potwierdzenie od pracodawcy, które określa, że  umowa jest nadal ważna
  - Jeśli pracujesz na zlecenie agencji pośrednictwa pracy, musisz przynieść potwierdzenie zlecenia trwającego minimum sześć miesięcy
  - Jeśli prowadzisz własną działalność gosporadczą, musisz móc ją udokumentować - Potwierdzenie przyjęcia na studia, jeśli zamierzasz studiować
  - Ewentualnie inne dokumenty potwierdzające, że będziesz przebywać w Norwegii przez 6 miesięcy lub dłużej

  Jeśli dziecko poniżej 18 lat przeprowadza się samo do Norwegii, by zamieszkać z matką, ojcem lub innym członkiem rodziny, wymagane jest przedstawienie dokumentacji, która wskazuje na to, że dziecko będzie przebywać w Norwegii przez 6 miesiecy lub dłużej. Do tych dokumentów należy na przykład potwierdzenie z przedszkola, szkoły lub przychodni lekarskiej.

 • Jeśli składasz podanie o zameldowanie w Norwegii jednocześnie zostanie Ci przyznany personnummer:
Jeśli masz pytania dotyczące warunków pracy
 • W Centrum możesz rowniez uzyskać informacje dotyczące Twoich praw i obowiązków w stosunku pracy oraz zgłosić niezadowalające warunki pracy. Zgłoś się do Centrum i pobierz numerek do Inspekcji Pracy.