Politiet UDI
Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych

 


Czym zajmuje się Centrum?

W Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych (SUA) znajdziesz Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet), Policję (politiet), Urząd Podatkowy (Skatteetaten) oraz Urząd Imigracyjny (UDI). Obcokrajowcy, przyjeżdzający do Norwegii w celu pracy, mogą uzyskać tu informacje oraz złożyć podania. Podania rozpatrywane są w krótkim czasie. Centrum ma oddziały w Oslo, Stavanger, Bergen i Kirkenes.


Kto może korzystać z Centrum?

 • Obywatele krajów UE/EOG, przyjeżdżający do Norwegii w celu pracy, oraz ich rodziny
 • Obywatele krajów spoza UE/EOG, składający podanie o zezwolenie na pracę w Norwegii, oraz ich rodziny
 • Pracodawcy wyżej wymienionych grup

Centrum w Kirkenes obsługuje także obywateli rosyjskich z regionu Morza Barentsa dojeżdżających do pracy w Norwegii oraz obywateli rosyjskich zajmujących się handlem na placach targowych. Dotyczy osób pracujących w Nordland, Troms lub Finnmark.


W Centrum możesz:


Jak postępować?


Jeśli jesteś obywatelem kraju UE/EOG i potrzebujesz świadectwa rejestracji:

 • Musisz zarejestrować się przez Internet i umówić na wizytę na stronie selfservice.udi.no
  - Aby umówić się na wizytę w Centrum w Oslo, wybierz: «Oslo police district, Service Centre for Foreign Workers»
  - Aby umówić się na wizytę w Centrum w Stavanger, wybierz: «Rogaland police district, Service Centre for Foreign Workers in Stavanger»
  - Aby umówić się na wizytę w Centrum w Bergen, wybierz: «Hordaland police district, Service Centre for Foreign Workers in Bergen»
 • Listę potrzebnych dokumentów znajdziesz tutaj: www.udi.no/sjekklister


Jeśli jesteś obywatelem kraju spoza UE/EOG i składasz podanie o zezwolenie na pobyt
:

 • Musisz zarejestrować się przez Internet i umówić na wizytę na stronie selfservice.udi.no
  - Aby umówić się na wizytę w Centrum w Oslo, wybierz: «Oslo police district, Service Centre for Foreign Workers»
  - Aby umówić się na wizytę w Centrum w Stavanger, wybierz: «Rogaland police district, Service Centre for Foreign Workers in Stavanger»
  - Aby umówić się na wizytę w Centrum w Bergen, wybierz: «Hordaland police district, Service Centre for Foreign Workers in Bergen»
 • Listę potrzebnych dokumentów znajdziesz tutaj: www.udi.no/sjekklister


Jeśli jesteś obywatelem kraju spoza UE/EOG i ubiegasz się o kartę pobytu
:

 • Musisz zarejestrować się przez Internet i umówić na wizytę na stronie selfservice.udi.no
  - Aby umówić się na wizytę w Centrum w Oslo, wybierz: «Oslo police district, Service Centre for Foreign Workers»
  - Aby umówić się na wizytę w Centrum w Stavanger, wybierz: «Rogaland police district, Service Centre for Foreign Workers in Stavanger»
  - Aby umówić się na wizytę w Centrum w Bergen, wybierz: «Hordaland police district, Service Centre for Foreign Workers in Bergen»

Pamiętaj o tym, aby mieć ze sobą ważny paszport lub dokument tożsamości zatwierdzony jako dokument podróżny w obszarze Schengen.


Jeśli składasz podanie o kartę podatkową (jednocześnie zostanie Ci przyznany D-nummer/personnummer):

 • Zgłoś się do Centrum, pobierz numerek i złóż podanie o kartę podatkową na formularzu RF-1209
 • Weź ze sobą:
  - Ważny paszport lub dokument tożsamości zatwierdzony jako dokument podróżny w obszarze Schengen (dokument musi zawierać zdjęcie, obywatelstwo i płeć)
  - Umowę o pracę lub pisemną ofertę pracy (osoby zatrudnione w agencjach pracy muszą dodatkowo przedstawić potwierdzenie zlecenia)
  - Obywatele krajów spoza UE/EOG muszą dodtakowo przedstawić zezwolenie na pracę


Jeśli składasz podanie o zameldowanie w Norwegii (jednocześnie zostanie Ci przyznany personnummer):

 • Zgłoś się do Centrum, pobierz numerek i złóż podanie o zameldowanie na formularzu RF-1401
 • Weź ze sobą:
  - Ważny paszport lub dokument tożsamości zatwierdzony jako dokument podróżny w obszarze Schengen (dokument musi zawierać zdjęcie, obywatelstwo i płeć)
  - Świadectwo rejestracji z policji (dotyczy obywateli krajów UE/EOG) lub zezwolenie na pobyt/kartę pobytu (dotyczy obywateli krajów spoza UE/EOG)
  - Umowę o pracę lub pisemną ofertę pracy na okres co najmniej 6 miesięcy (osoby zatrudnione w agencjach pracy muszą dodatkowo przedstawić potwierdzenie zlecenia na okres co najmniej 6 miesięcy)
  - Umowę najmu/kupna obiektu mieszkalnego


Jeśli masz pytania dotyczące stosunku pracy
:

 • Zgłoś się do Centrum i pobierz numerek do Inspekcji Pracy


Adresy i godziny otwarcia

Oslo
Schweigaards gate 17 (w budynku Skatt øst)
Godziny otwarcia:
Od 15 maja do 14 września: pon-pt w godz. 09.00-14.30
Od 15 września do 14 maja: pon-pt w godz. 09.00-15.00

Stavanger
Lagårdsveien 46 (w budynku Skatt vest)
Godziny otwarcia:
Od 15 maja do 14 września: pon-pt w godz. 09.00-14.30
Od 15 września do 14 maja: pon-pt w godz. 09.00-15.00
Okienko informacyjne (pytania dotyczące rejestracji na policji i zezwoleń na pobyt): w poniedziałki i czwartki w godz. 09.00-11.45

Bergen
Nonnesetergaten 4 (w budynku Skatt vest)
Godziny otwarcia:
Od 15 maja do 14 września: pon-pt w godz. 09.00-14.30
Od 15 września do 14 maja: pon-pt w godz. 09.00-15.00
Okienko informacyjne (pytania dotyczące rejestracji na policji i zezwoleń na pobyt): we wtorki i czwartki w godz. 09.00-11.30

Kirkenes
Pasvikveien 2 (Urząd podatkowy) i Rådhussvingen 1 (policja)
Godziny otwarcia:
Urząd podatkowy: pn-pt w godz. 09.00-14.30
Policja: pn, wt, śr i pt w godz 09.00-14.00 (w czwartki nieczynne)

 

Work in Norway  

 

Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych - Oslo - Stavanger - Bergen - Kirkenes