Czym zajmuje się Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych?

Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych (SUA)  to miejsce,  będące wynikiem współpracy Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet), Policji (politiet), Urzędu Podatkowego (Skatteetaten) oraz Urzędu  Imigracyjnego (UDI), w którym  przyjeżdzający do Norwegii do
pracy obcokrajowcy mogą uzyskać  informacje oraz złożyć podania. Podania rozpatrywane są w krótkim czasie. Wybierz miasto, aby zobaczyć godziny pracy oraz mapkę: OSLO - STAVANGER - BERGEN - TRONDHEIM - KIRKENES.

Kto może korzystać z Centrum?

 • Obywatele krajów UE/EOG, przyjeżdżający do Norwegii w celu pracy, oraz ich rodziny
 • Obywatele krajów spoza UE/EOG, składający podanie o zezwolenie na pracę w Norwegii, oraz ich rodziny
 • Pracodawcy wyżej wymienionych grup

Centrum w Kirkenes obsługuje także obywateli rosyjskich z regionu Morza Barentsa dojeżdżających do pracy w Norwegii oraz obywateli rosyjskich zajmujących się handlem na placach targowych. Dotyczy osób pracujących w Nordland, Troms lub Finnmark.

W Centrum możesz:

Jak postępować?

Jeśli jesteś obywatelem kraju UE/EOG i potrzebujesz świadectwa rejestracji:
 • Musisz zarejestrować się przez Internet i umówić na wizytę na portalu rejestracji.
  Rejestracja jest niezbędna i trzeba jej dokonać przed przyjściem do Centrum.
 • Listę potrzebnych dokumentów znajdziesz tutaj: udi.no/sjekklister
Jeśli jesteś obywatelem kraju spoza UE/EOG i składasz podanie o zezwolenie na pobyt:
 • Musisz zarejestrować się przez Internet i umówić na wizytę na portalu rejestracji.
  Rejestracja jest niezbędna i trzeba jej dokonać przed przyjściem do Centrum.
 • Listę potrzebnych dokumentów znajdziesz tutaj: udi.no/sjekklister
Jeśli jesteś obywatelem kraju spoza UE/EOG i ubiegasz się o kartę pobytu:
 • Musisz zarejestrować się przez Internet i umówić na wizytę na portalu rejestracji.
  Rejestracja jest niezbędna i trzeba jej dokonać przed przyjściem do Centrum.
 • Ze sobą musisz mieć ważny paszport.
Jeśli składasz podanie o kartę podatkową
 • Zgłoś się do Centrum, pobierz numerek i złóż podanie o kartę podatkową na formularzu RF-1209
 • Weź ze sobą:
  - Ważny paszport lub dokument tożsamości
  - Umowę o pracę lub pisemną ofertę pracy (osoby zatrudnione w agencjach pracy muszą dodatkowo przedstawić potwierdzenie zlecenia)
  - Obywatele krajów spoza UE/EOG muszą dodatkowo przedstawić zezwolenie na pracę
 • Jeśli składasz podanie o kartę podatkową jednocześnie zostanie Ci przyznany D-nummer/personnummer:
Jeśli składasz podanie o zameldowanie w Norwegii
 • Zgłoś się do Centrum, pobierz numerek i złóż podanie o zameldowanie na formularzu RF-1401
 • Weź ze sobą:
  - Ważny paszport lub dokument tożsamości
  - Świadectwo rejestracji z policji (dotyczy obywateli krajów UE/EOG) lub zezwolenie na pobyt/kartę pobytu (dotyczy obywateli krajów spoza UE/EOG)

  - Umowę potwierdzającą zakup mieszkania lub umowę najmu ważną minimum 6 miesięcy
  - Jeśli podejmujesz pracę w Norwegii, musisz przedstawić umowę o pracę na minimum 6 miesięcy. Jeśli umowa jest starsza niż 3 miesiące, musisz mieć ze sobą potwierdzenie od pracodawcy, które określa, że  umowa jest nadal ważna
  - Jeśli pracujesz na zlecenie agencji pośrednictwa pracy, musisz przynieść potwierdzenie zlecenia trwającego minimum sześć miesięcy
  - Jeśli prowadzisz własną działalność gosporadczą, musisz móc ją udokumentować - Potwierdzenie przyjęcia na studia, jeśli zamierzasz studiować
  - Ewentualnie inne dokumenty potwierdzające, że będziesz przebywać w Norwegii przez 6 miesięcy lub dłużej

  Jeśli dziecko poniżej 18 lat przeprowadza się samo do Norwegii, by zamieszkać z matką, ojcem lub innym członkiem rodziny, wymagane jest przedstawienie dokumentacji, która wskazuje na to, że dziecko będzie przebywać w Norwegii przez 6 miesiecy lub dłużej. Do tych dokumentów należy na przykład potwierdzenie z przedszkola, szkoły lub przychodni lekarskiej.

 • Jeśli składasz podanie o zameldowanie w Norwegii jednocześnie zostanie Ci przyznany personnummer:

Jeśli masz pytania dotyczące warunków pracy

 • W Centrum możesz rowniez uzyskać informacje dotyczące Twoich praw i obowiązków w stosunku pracy oraz zgłosić niezadowalające warunki pracy. Zgłoś się do Centrum i pobierz numerek do Inspekcji Pracy.