Hva er Servicesenter for utenlandske arbeidstakere?

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. Velg by for åpningstider og kart: OSLOSTAVANGERBERGENTRONDHEIMKIRKENES

Hvem kan bruke servicesenteret?

 • Personer fra EU/EØS som skal arbeide i Norge, og familiemedlemmene deres
 • Personer fra land utenfor EU/EØS som skal søke oppholdstillatelse for å arbeide i Norge, og familiemedlemmene deres
 • Arbeidsgivere til målgruppene beskrevet over

Servicesenteret i Kirkenes betjener i tillegg russiske statsborgere fra Barentsregionen, russiske grensependlere bosatt i Barentsregionen og russiske torghandlere. Dette gjelder kun personer som skal jobbe i Nordland, Troms eller Finnmark.

Hva kan servicesenteret hjelpe deg med?

Hva må du gjøre?

Hvis du er fra EU/EØS og skal få utstedt registreringsbevis:
 • Du må bestille time for oppmøte på søknadsportalen (velg by og SUA-senter). Dette må du gjøre før du kommer på servicesenteret.
 • Du må ha med deg nødvendige papirer. Se UDIs sjekklister på www.udi.no/sjekklister for hvilke som gjelder for deg.
Hvis du er fra land utenfor EU/EØS og skal søke om oppholdstillatelse:
 • Du må bestille time for oppmøte på søknadsportalen (velg by og SUA-senter). Dette må du gjøre før du kommer på servicesenteret.
 • Du må ha med deg nødvendige papirer. Se UDIs sjekklister på www.udi.no/sjekklister for hvilke som gjelder for deg.
Hvis du er fra land utenfor EU/EØS og skal bestille oppholdskort:
 • Du må bestille time for oppmøte på søknadsportalen (velg by og SUA-senter). Dette må du gjøre før du kommer på servicesenteret.
 • Du må ha med gyldig pass.
Hvis du skal søke om skattekort
 • Du må møte opp på SUA-senteret, trekke kølapp og levere søknad om skattekort på skjema RF-1209
 • Du må ha med deg:
  • Gyldig legitimasjon
  • Arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud. Ved oppdrag for bemanningsforetak må du i tillegg ha med oppdragsbekreftelse
  • Hvis du er fra land utenfor EU/EØS må du dokumentere at du har en oppholdstillatelse med rett til å arbeide i Norge
 • Du vil samtidig få et norsk identitetsnummer (D-nummer eller personnummer):
Hvis du skal melde flytting til Norge
 • Du må møte opp på SUA-senteret, trekke kølapp og levere søknad om flytting fra utlandet på skjema RF-1401
 • Du må ha med deg:
  • Gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som er godkjent som reisedokument i Schengenområdet. ID-kort må ha bilde og vise statsborgerskap og kjønn
  • Registreringsbevis (gjelder personer fra EU/EØS) eller oppholdstillatelse/oppholdskort (gjelder personer fra land utenfor EU/EØS)
  • Arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud med minst 6 måneders varighet. Ved oppdrag fra bemanningsforetak må du i tillegg ha med oppdragsbekreftelse
  • Kontrakt på leie eller kjøp av bolig
 • Du vil samtidig få et norsk identitetsnummer (personnummer):
Hvis du har spørsmål om arbeidsforholdet ditt
 • Du må møte opp på senteret og trekke kølapp til Arbeidstilsynet. På SUA kan du også få informasjon om rettigheter og plikter i arbeidsforholdet ditt, og du kan melde fra om kritikkverdige arbeidsmiljøforhold.