Politiet UDI
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

 

Årsrapport 2014 

Åpningstider i påsken

Servicesentrene for utenlandske arbeidstakere i Oslo og Stavanger holder stengt i påsken, fra og med mandag, 30. mars. Servicesentrene åpner igjen tirsdag, 7. april.

Åpningstider til Servicesenteret i Kirkenes
- Skatteetaten: 1. april – 09.00-12.00, 2.- 6. april – stengt.
- Politiet: 1. april – 09.00-12.00, 2.- 6. april – stengt.


Hva er Servicesenteret?

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. Vi har kontorer i Oslo, Stavanger og Kirkenes.


Hvem kan bruke Servicesenteret?

 • Personer fra EU/EØS som skal arbeide i Norge, og familiemedlemmene deres
 • Personer fra land utenfor EU/EØS som skal søke oppholdstillatelse for å arbeide i Norge, og familiemedlemmene deres
 • Arbeidsgivere til utenlandske arbeidstakere

Servicesenteret i Kirkenes betjener i tillegg russiske statsborgere fra Barentsregionen, russiske grensependlere bosatt i Barentsregionen og russiske torghandlere. Dette gjelder kun personer som skal jobbe i Nordland, Troms eller Finnmark.


Hva kan Servicesenteret hjelpe deg med?


Hva må du gjøre?

Hvis du er fra EU/EØS og skal få utstedt registreringsbeviset ditt:

 • Du må bestille time for oppmøte på selfservice.udi.no
  - SUA Oslo, velg oppmøtested: «Oslo, Service Centre for Foreign Workers»
  - SUA Stavanger, velg oppmøtested: «Rogaland Police District, Service Centre for Foreign Workers, Stavanger»
 • Du må ha med deg: se UDIs sjekklister på www.udi.no/sjekklister


Hvis du er fra land utenfor EU/EØS og skal søke om oppholdstillatelse:

 • Du må bestille time for oppmøte på selfservice.udi.no
  - SUA Oslo, velg oppmøtested: «Oslo, Service Centre for Foreign Workers»
  - SUA Stavanger, velg oppmøtested: «Rogaland Police District, Service Centre for Foreign Workers, Stavanger»
 • Du må ha med deg: se UDIs sjekklister på www.udi.no/sjekklister


Hvis du er fra land utenfor EU/EØS og skal bestille oppholdskort:

 • Du må bestille time for oppmøte på selfservice.udi.no
  - SUA Oslo, velg oppmøtested: «Oslo, Service Centre for Foreign Workers»
  - SUA Stavanger, velg oppmøtested: SUA Stavanger, velg oppmøtested: «Rogaland Police District, Service Centre for Foreign Workers, Stavanger

Ved alle henvendelser til politiet må du ha med gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som er godkjent som reisedokument i Schengenområdet.


Hvis du skal søke om skattekort (du vil samtidig få et norsk identitetsnummer - D-nummer eller personnummer):

 • Du må møte opp på senteret, trekke kølapp og levere søknad om skattekort på skjema RF-1209
 • Du må ha med deg:
  - Gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som er godkjent som reisedokument i Schengenområdet. ID-kort må ha bilde og vise statsborgerskap og kjønn
  - Arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud. Ved oppdrag for bemanningsforetak må du i tillegg ha med oppdragsbekreftelse
  - Hvis du er fra land utenfor EU/EØS må du i tillegg dokumentere at du har oppholdstillatelse med rett til å arbeide i Norge


Hvis du skal melde flytting til Norge (du vil samtidig få et norsk identitetsnummer - personnummer):

 • Du må møte opp på senteret, trekke kølapp og levere søknad om flytting fra utlandet på skjema RF-1401
 • Du må ha med deg:
  - Gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som er godkjent som reisedokument i Schengenområdet. ID-kort må ha bilde og vise statsborgerskap og kjønn
  - Registreringsbevis (gjelder personer fra EU/EØS) eller oppholdstillatelse/oppholdskort (gjelder personer fra land utenfor EU/EØS).
  - Arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud med minst seks måneders varighet. Ved oppdrag fra bemanningsforetak må du i tillegg ha med oppdragsbekreftelse
  - Kontrakt på leie eller kjøp av bolig


Hvis du trenger informasjon om arbeidsforholdet ditt:

 • Du må møte opp på senteret og trekke kølapp til Arbeidstilsynet.


Adresser og åpningstider

Oslo: Schweigaards gate 17 (i lokalene til Skatt øst)
Åpningstider:
Fra 15. mai til 14. september: mandag til fredag fra klokken 09.00 til 14.30
Fra 15. september til 14. mai: mandag til fredag fra klokken 09.00 til 15.00

Stavanger: Lagårdsveien 46 (i lokalene til Skatt vest)
Åpningstider:
Fra 15. mai til 14. september: mandag til fredag fra klokken 09.00 til 14.30
Fra 15. september til 14. mai: mandag til fredag fra klokken 09.00 til 15.00
Informasjonsskranke for spørsmål om registreringsbevis og oppholdstillatelse: mandag til fredag fra klokken 09.00 til 11.45

Kirkenes: Pasvikveien 2 (Skatteetaten) og Rådhussvingen 1 (politiet)
Åpningstider:
Skatteetaten: mandag til fredag fra kl 09.00 til kl 14.30
Politiet: mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl 09.00 til kl 14.00 (stengt torsdag)

 

Work in Norway  

 

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere - Oslo - Stavanger - Kirkenes