Politiet UDI
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

 

 Årsrapport 2012 

Åpningstider i påsken

Servicesentrene for utenlandske arbeidstakere i Oslo og Stavanger holder stengt i påsken, fra og med mandag, 14. april. Servicesentrene åpner igjen tirsdag, 22. april.


Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet har i samarbeid ansvar for drift av tre servicesentre for utenlandske arbeidstakere i Norge. Her kan både arbeidsgivere og arbeidstakere få veiledning og prioritert behandling av søknader. Servicesenterene har medarbeidere som snakker flere språk.

 
Servicesenteret er opprettet for:
- personer som omfattes av EØS-regelverket i utlendingsloven, og som har til hensikt å arbeide i Norge 
- arbeidstakere fra land utenfor EØS
- familiemedlemmer og arbeidsgivere av ovennevnte personer
 
Servicesenteret i Kirkenes betjener i tillegg:
- russiske torghandlere
 
For disse tillatelsene gjelder at personer skal jobbe i Nordland, Troms eller Finnmark.
 
På senteret kan du:

- få utstedt registreringsbevis (gjelder EØS-borgere) 
- levere dokumentasjon/få effektuert oppholdstillatelse (gjelder arbeidstakere og deres familiemedlemmer fra land utenfor EØS)
- søke om skattekort, og i den forbindelse få tildelt D-nummer
- melde flytting til Norge, og i den forbindelse få tildelt personnummer
- få informasjon om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv
- få veiledning om identitetskort for bygge- og anleggsplasser og i renholdsbransjen
 
 
Før du besøker senteret
 
Politiet på senteret tar kun imot elektroniske søknader. Derfor må du registrere din søknad og bestille time på https://selfservice.udi.no før du kommer til senteret. For å bestille time for oppmøte på Servicesenteret i Oslo, må du velge Oslo, Service Center for Foreign Workers fra rullegardinen når du skal velge politidistrikt du skal søke fra. For å bestille time for oppmøte på Servicesenteret i Stavanger, må du velge Rogaland Police District, Service Centre for Foreign Workers.

 
Når du besøker senteret
 
Det kreves personlig oppmøte av søker. Husk å ta med legitimasjon og dokumenter som viser rett til opphold og arbeid i Norge. Dokumentasjon kan være:
- gyldig pass eller ID-kort som er godkjent som reisedokument i Schengen-området
- arbeidskontrakt eller ansettelsesbevis hos din norske arbeidsgiver (oppdragsbekreftelse ved oppdrag for bemanningsforetak)
- dokumentasjon på bolig (leie- eller kjøpekontrakt på bolig i Norge)
- dokumentasjon på ekteskap/familierelasjoner (ved familieinnvandring)
- dokumentasjon på fagkompetanse (kun for borgere fra land utenfor EØS)
- dokumentasjon på inntekt i Norge (ved søknad om varig opphold/fornyelse) 
 
 
Kontaktinformasjon og åpningstider
 
Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 17, Oslo (i Skatt øst sine lokaler)
Åpningstider:  
Fra 15. september til 14. mai: mandag - fredag kl. 09.00-15.00
Fra 15. mai til 14. september: mandag - fredag kl. 09.00-14.30
 
Stavanger
Besøksadresse: Lagårdsveien 46, Stavanger (i Skatt vest sine lokaler)
Åpningstider:
Fra 15. september til 14. mai: mandag - fredag kl. 09.00-15.00
Fra 15. mai til 14. september: mandag - fredag kl. 09.00-14.30
Politiets informasjonsskranke: mandag - fredag kl. 09.00-11:45 (hele året)
Arbeidstilsynet ved Servicesenteret i Stavanger åpner kl. 12.00 på mandager (hele året)
 
Skatteetaten: mandag – fredag kl. 09.00 -14.30
Politiet: mandag, tirsdag, onsdag, fredag kl. 10.00-14.00 (stengt torsdag)

 

Work in Norway  

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere - Oslo - Stavanger - Kirkenes