Politiet UDI
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

 

Årsrapport 2015

 

Hva er Servicesenteret?

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. Vi har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Kirkenes.


Hvem kan bruke Servicesenteret?

 • Personer fra EU/EØS som skal arbeide i Norge, og familiemedlemmene deres
 • Personer fra land utenfor EU/EØS som skal søke oppholdstillatelse for å arbeide i Norge, og familiemedlemmene deres
 • Arbeidsgivere til målgruppene beskrevet over

Servicesenteret i Kirkenes betjener i tillegg russiske statsborgere fra Barentsregionen, russiske grensependlere bosatt i Barentsregionen og russiske torghandlere. Dette gjelder kun personer som skal jobbe i Nordland, Troms eller Finnmark.


Hva kan Servicesenteret hjelpe deg med?


Hva må du gjøre?

Hvis du er fra EU/EØS og skal få utstedt registreringsbeviset ditt:

 • Du må bestille time for oppmøte på selfservice.udi.no
  - SUA Oslo, velg oppmøtested: «Oslo, Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA)»
  - SUA Stavanger, velg oppmøtested: «Rogaland politidistrikt - Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Stavanger»
  - SUA Bergen, velg oppmøtested: «Hordaland politidistrikt, Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Bergen»
 • Du må ha med deg: se UDIs sjekklister på www.udi.no/sjekklister


Hvis du er fra land utenfor EU/EØS og skal søke om oppholdstillatelse:

 • Du må bestille time for oppmøte på selfservice.udi.no
  - SUA Oslo, velg oppmøtested: «Oslo, Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA)»
  - SUA Stavanger, velg oppmøtested: «Rogaland politidistrikt - Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Stavanger»
  - SUA Bergen, velg oppmøtested: «Hordaland politidistrikt, Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Bergen»
 • Du må ha med deg: se UDIs sjekklister på www.udi.no/sjekklister


Hvis du er fra land utenfor EU/EØS og skal bestille oppholdskort:

 • Du må bestille time for oppmøte på selfservice.udi.no
  - SUA Oslo, velg oppmøtested: «Oslo, Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA)»
  - SUA Stavanger, velg oppmøtested: «Rogaland politidistrikt - Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Stavanger»
  - SUA Bergen, velg oppmøtested: «Hordaland politidistrikt, Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Bergen»

Ved alle henvendelser til politiet må du ha med gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som er godkjent som reisedokument i Schengenområdet.


Hvis du skal søke om skattekort (du vil samtidig få et norsk identitetsnummer - D-nummer eller personnummer):

 • Du må møte opp på senteret, trekke kølapp og levere søknad om skattekort på skjema RF-1209
 • Du må ha med deg:
  - Gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som er godkjent som reisedokument i Schengenområdet. ID-kort må ha bilde og vise statsborgerskap og kjønn
  - Arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud. Ved oppdrag for bemanningsforetak må du i tillegg ha med oppdragsbekreftelse
  - Hvis du er fra land utenfor EU/EØS må du i tillegg dokumentere at du har oppholdstillatelse med rett til å arbeide i Norge


Hvis du skal melde flytting til Norge (du vil samtidig få et norsk identitetsnummer - personnummer):

 • Du må møte opp på senteret, trekke kølapp og levere søknad om flytting fra utlandet på skjema RF-1401
 • Du må ha med deg:
  - Gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som er godkjent som reisedokument i Schengenområdet. ID-kort må ha bilde og vise statsborgerskap og kjønn
  - Registreringsbevis (gjelder personer fra EU/EØS) eller oppholdstillatelse/oppholdskort (gjelder personer fra land utenfor EU/EØS).
  - Arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud med minst seks måneders varighet. Ved oppdrag fra bemanningsforetak må du i tillegg ha med oppdragsbekreftelse
  - Kontrakt på leie eller kjøp av bolig


Hvis du trenger informasjon om arbeidsforholdet ditt:

 • Du må møte opp på senteret og trekke kølapp til Arbeidstilsynet.


Adresser og åpningstider

Oslo
Schweigaards gate 17 (i lokalene til Skatt øst)
Åpningstider:
Fra 15. mai til 14. september: mandag til fredag fra klokken 09.00 til 14.30
Fra 15. september til 14. mai: mandag til fredag fra klokken 09.00 til 15.00

Stavanger
Lagårdsveien 46 (i lokalene til Skatt vest)
Åpningstider:
Fra 15. mai til 14. september: mandag til fredag fra klokken 09.00 til 14.30
Fra 15. september til 14. mai: mandag til fredag fra klokken 09.00 til 15.00
Informasjonsskranke for spørsmål om registreringsbevis og oppholdstillatelse: mandag og torsdag fra klokken 09.00 til 11.45

Bergen
Nonnesetergaten 4 (i lokalene til Skatt vest)
Åpningstider:
Fra 15. mai til 14. september: mandag til fredag fra klokken 09.00 til 14.30
Fra 15. september til 14. mai: mandag til fredag fra klokken 09.00 til 15.00
Informasjonsskranke for spørsmål om registreringsbevis og oppholdstillatelse: tirsdag og torsdag fra klokken 09.00 til 11.30

Kirkenes 
Pasvikveien 2 (Skatteetaten) og Rådhussvingen 1 (politiet)
Åpningstider:
Skatteetaten: mandag til fredag fra kl 09.00 til kl 14.30
Politiet: mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl 09.00 til kl 14.00 (stengt torsdag)

 

Work in Norway  

 

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere - Oslo - Stavanger - Bergen - Kirkenes